7. 5. 2021: «Бесіда» на Великден і на покріпліня народу

Перед Великодньом явил ся друком дальшый номер часопису Стоваришыня Лемків – «Бесіда», ч. 2 (179) за місяці марец/квітен 2021 р. Гевсе чысло, подібні як попереднє, дальшый раз припоминат нам о тырваючым Нацийональным Повселюдным Списі і кличе нас до гордого декляруваня нашой нацийональности.

В посліднім выданю прочытаме м.ін. статі:

  • Севериян Косовскій, Америцкы Русины підперают списову кампанію в Старым Краю;
  • Петро Медвідь, Конференция Европа Карпат;
  • Наталія Малецка-Новак, Результаты літературного конкурсу «Скарб мойой бабы/ мого діда»;
  • Петро Трохановскій, Моі Світовы Конґресы Русинів;
  • Юрий Кальман – Жаткович, Народный Календар (2);
  • Михаил Лихутин, Запискы о поході на Угры 1849 рока; (шырше до темы: Русины Австрийской Імпериі в дневниках і споминах росийскых офіцерів – участників Мадярского Походу 1849 рока);
  • Петро Медвідь, Метрополіта Філіп: Хочеме, жебы Підкарпатя сохранило свою церьковну незалежность; 
  • Анна Кырпан, Попращайме Анатолия Ядловского (1953 – 2021); 
  • Петро Медвідь, Вмер русиньскій писатель Михаіл Град. 

Нове чысло часопису богате єст традицийно в інчы цікавы темы. В части «Новины, не новины – не лем з Лемковины» Прочытати можеме спис найважнійшых подій за послідні два місяці, што одбывали ся в обшыри лемківского, русиньского світа. Сут так само статі, якы являют ся передкувом з інчых ґазет, но єдном з інтереснійшых єст польскоязычный допис посвяченый трудовому старункови Михала Гайтка з Мільковіц коло Ліґници, якому по 28 роках повело ся одзыскати рідну ґаздівку на Лемковині, в Ясюнці.

«Бесіда» богата єст дальшый раз в сучасну лемківску творчіст, яка далє надію на добру писменничу будучніст. То творы молодых Лемків, якы стали лавреатами літературного конкурсу орґанізуваного Стоваришыньом Руска Бурса в Ґорлицях. Ученик Кірей Джумбеляк дебютує своім оповіданьом пн. Прогулька. Зас Павлина Филь презентує свою прозу пн. Найвекша цінніст. 

Анна Кырпан – дівка Петра Кырпана, выселенця Тылявы (пак прожываючого на Украіні), публукує так само дальшу творчіст записувану своім няньом. То продолжыня Мысли зачесаны і незачесаны (3). Остаючы в обшыри русиньской творчости, почытати мож дальшу част творчости Михала Ковача під наголовом «Глубокы корені».

Редакция в части «З выдавничой поличкы» публикує описы і рецензиі штырьох книжок. Перша з них то альбом Юрия Стариньского пн. Krakowiacy, Lachy, Górale. Stroje wsi małopolskiej. Tom X, Łemkowie sądeccy i gorliccy, Rusini Szlachtowscy. Друга презентиация тыкат едукацийной книжкы пн. Приповідкы на кажду пору рока, під редакцийом Варвары Дуць і Анны Масляной. Надале єст рецензия книжкы Болеслава Баволяка пн. Łemkowskie wesele w Świątkowej Wielkiej. Четверта публикация то Русины Австрийской Империи в дневниках и вспоминаниях русских офицеров – участников Венгерского похода 1849 года, яку підготовил Михаіл Дронов.

Вкінци же, послідня «Бесіда» дальшый раз кличе Лемків до чысленного списуваня в Нацийональным Повселюдным Списі. На єй странах находят ся лоґотипы, летучкы і материялы, якы зрыхтувала общерусиньска кампанія «Сме Лемкы/ Сме Русины».

Двомісячник «Бесіда» то часопис Головного Заряду Стоваришыня Лемків, выходит од 1989 рока, присвяченый єст збережыню істориі, культуры і языка Лемків, інформуючый о жытю нашой і братніх нам соспільности, плекаючый вірні надіі прадідів і вітців.

«Бесіду» мож почытати в бібліотеці Руской Бурсы в Ґорлицях, котра отворена єст од понеділька до пятниці в год. 08.00-16.00, або по індивідуальным догваріню в інчым терміні. Ґазета є тіж доступна в локальных Кружках Стоваришыня Лемків в Польщы.

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

 

Script logo