7. 4. 2021: Матуранты уж другыраз пришли о велику можность. По пандемії треба реформу матурітных екзаменів

Tohtoročným absolventom budú chýbať praktické cvičenia a stáže, hovorí riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská.

Maturity sú zrušené už druhý rok. Mali minuloroční absolventi pre to problémy pri hľadaní práce? Museli ich zamestnávatelia podrobnejšie preverovať?

Máme len kusé informácie. Ešte sa nestihlo zanalyzovať, aký vplyv malo minuloročné zrušenie maturít na zamestnateľnosť na trhu práce, prípadne uplatnenie na vysokých školách. Pred rokom sme si mysleli, že to bola len jednoročná záležitosť. Ak aj boli problémy, mysleli sme si, že sa tento rok vrátime ku klasickej maturitnej skúške a procesy budú fungovať v normálnom režime. Nikto s istotou nečakal, že pandémia tu s nami pobudne ďalší rok.

Maturita 2021: Gröhling zrušil maturity, známky sa vypočítajú z priemeru

Z tohtoročných aj minuloročných skúseností sa dá vyvodiť, že administratívna maturita nesplnila funkciu predovšetkým na odborných školách, kde by sa zamestnávatelia na skúške presvedčili, že žiaci majú zručnosti, ktoré im škola mala dať. Dá sa predpokladať, že pri nástupe do práce budú musieť zamestnávatelia robiť v niektorých odboroch intenzívnejšie zaškoľovacie kurzy pre absolventov. Možno ešte školy stihnú urobiť kompenzačné opatrenia. Je veľká pravdepodobnosť, že po Veľkej noci sa žiaci vrátia do škôl a ešte do konca školského roka nadobudnú viac praktických zručností. Prípadne, že školy využijú takzvané letné školy na zlepšovanie odborných zručností svojich žiakov.

Zdroj: HN Slovensko, skrátené

Script logo