7. 4. 2020: Добры справы о коронавірусї

Дістав єм добры справы о коронавірусї і тоты єм зосумарізовав. Значно низшу хвобность жытелїв бывшых соціалістічных країн овпливнюють тоты реалії:

а) Ґенетіка, а то у тых жытелїв, главно выходоевропскых штатів, котры мають Y гаплоґрупу R1a. Тота ґрупа є главно у ґентічных Росіянів і Славянів. ДОБРА СПРАВА ПРО ЖЫТЕЛЇВ СЛОВАКІЇ: КОРОНАВІРУС ОВПЛИВНЮЄ ДОБРА ҐЕНЕТІКА.

б) Повинне очкованя проти TBC, орґанізоване соціалістічным здравотицтвом. Тыкало ся то і бывшой НДР, бывшого Выходного Нїмецька. Тым ся пояснює роздїл у захворіню на коронавірус меджі Западным і Выходным Нїмецьком.

в) Традіція добрї орґанізованого здравотництва, робра уровень інфектолоґії, епідеміолоґії. Непіцїнёваня протиепідеміоолоґічных кроків нашым жытельством. Індівідуалне снажіня і особне геройство частины докторів і здравотных сестер особным прикладом тоту уровень заховати і передати своїм наступцям. З той причіны є высша способность звладнутин крізову сітуацію.

Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін, 7. 4. 2020 (скорочене редакціёв).

Script logo