7. 4. 2019: В Ліґници одбыл ся VIII Конґрес Стоваришыня Лемків

Такой докладні 30 років од офіцияльного зареґіструваня першой повыселенчой русиньской орґанізациі в Польщы, яком являт ся Стоваришыня Лемків, в ліґницкій сідибі общества 6. квітня/апріля 2019 рока одбыл ся осмый його конґрес.

Дата конґресу вызначена была Головным Зарядом СЛ замірено, понеже дата 7. квітня/апріля 1989 рока, то не лем праздник тридцетлітя орґанізациі, але і тото, же ден вписаня стоваришыня до листы офіцияльно діючых обществ в Польщы записал ся як початок новых часів по кырвавій ІІ світовій войні, выселінях в рамках Акциі Вісла в 1947 році, а пак понад сороклітнім комуністичным утиску і полученій з тым насильній украінізациі Лемків, якы сумарично складают ся на вынятя Русинів спід вшелеякых прав через половину ХХ столітя.

З той же причыны, окрем шорового – вызначеного записами статуту – засіданя Конґресу, был то добрый момент на припомніня цілого періоду фунґуваня Стоваришыня Лемків од його основаня по актуальный ден. Єдном з форм, яка мала тому служыти, была експозиция, вміщена в засідальни, яка вказувала лемківску діяльніст од памятных часів проб театрального спектаклю Одтяте коріня в режысериі Андрия Копчы, будучых зачатком, або єдным з зачатків русиньского вертаня до офіцяльного простору вчас паданя комунізму і звязаных з тым політичных перемін кінця 80. років ХХ стотлітя.

За тридцетлітній період діяльности Стоваришыня Лемків были спомнены і выріжнены грамотами діячы, якы од самого початку были активныма членами орґанізациі. Найперше нагородженый был дотеперішній ведучый, Андрий Копча, будучый при тій функциі од самого початку, якому од імене цілого заряду подякувала др. габ. Олена Дуць-Файфер. Посеред нагородженых грамотами нашли ся тіж Митро Русинко, Йоанна і Штефан Косовскы, та Петро Трохановскій – од початку выдаваня шефредактор двомісячника «Бесіда», будучого од червця/юнія 1989 рока пресовым орґаном СЛ. При нагоді ґратуляциі отримал і Євген Габура – шеф діючых при пшемківскым кружку СЛ ансамблів Ластівочка і Ластівчата, якій онедолга празднувал буде округлый ювілей 60-літя. Вшыткым выміненым зобраны на конґресі делеґаты і гості вельократно заспівали Многая літа. Присутны на сали потішыли ся тіж ювілейным кістом з нагоды 30-літя Стоваришыня Лемків і святочном чарочком шампана.

По святочній части пришол час на головну, котра мала свій порішеный порядок, так як і сам конґрес являт ся справописно-выборчом стрічом. Делеґаты поєдных кружків выбрали выборчу комісию, а пак президию конґресу, якій проводила др. габ. Олена Дуць-Файфер. Она же привитала запрошеных гостів і делеґатів, офіцияльно зачынаючы засіданя VIII Конґресу Стоваришыня Лемків в Ліґници. Ведуча президиі конґресу запросила прибывшых гостів до выступлінь. Од імене Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях выступил актуальный ведучый, Богдан Ґамбаль.

Дальше продолжала ся част, в котрій властями Стоваришыня Лемків были представлены справописы з діяльности за період од посліднього Конґресу Стоваришыня Лемків, якій одбыл ся 25. квітня/апріля 2015 рока. Дотеперішній ведучый СЛ Андрий Копча выступил перед делеґатами з мериторичным справописом, описуючы м.ін. поєдны акциі, якы через штырілітній період проводжены были стоваришыньом, Лемківскы Ватры в Михалові, діяльніст часопису «Бесіда», участ в роботах Світовой Рады Русинів і вельо другых, тыкаючых цикличной діяльности і штоденного фунґуваня Стоваришыня Лемків. Од імене Ревізийной Комісиі СЛ выступил пак Павел Ханас, єй ведучый, представлючы фінансово-бухгальтерскій справопис. По дискусиі і голосуваню уділити уступуючому зарядови абсолюторию, оба справописы были приняты делеґатами.

Уж при нагоді справописів деяку част посвячено на дискусию, яка была континуувана по полуденку. Вельо часу заняли бесіду на темы статутовых змін і текучой та будучой діяльости стоваришыня. Пришол момент, в котрым делеґаты давали своі персональны пропозициі на будучого шефа орґанізациі, членів Головного Заряду СЛ та Ревізийной Комісиі. На дальшу каденцию делеґаты конечно выбрали склад своіх власти:

 1. Андрий Копча – ведучый ГЗ СЛ
 2. Олена Дуць-Файфер – заступник ведучого ГЗ СЛ
 3. Євген Габура – заступник ведучого ГЗ СЛ
 4. Штефан Косовскій – скарбник ГЗ СЛ
 5. Севериян Косовскій – секретар ГЗ СЛ
 6. Йоан Брода – член ГЗ СЛ
 7. Мирослав Воргач – член ГЗ СЛ
 8. Євген Бочнєвич – член ГЗ СЛ
 9. Йоан Феш – член ГЗ СЛ
 10. Андрий Трохановскій – член ГЗ СЛ
 11. Владимір Зорило – член ГЗ СЛ
 12. Петро Трохановскій – член ГЗ СЛ з уряду як шефредактор двомісячника «Бесіда»

Склад Ревізийной Комісиі Стоваришыня Лемків:

 1. Павел Ханас – ведучый РК СЛ
 2. Яков Бубернак – заступник РК СЛ
 3. Бугуслава Німаш – секретар РК СЛ
 4. Ярослав Желізко – член РК СЛ
 5. Йосиф Лучковец – член РК СЛ

Желаме новым властям Стоваришыня Лемків успіхів на наступну каденцию діяльности.

Демко ТРОХАНОВСКЫЙ, лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo