7. 3. 2021: Навернутя до школ 2021, актуалізоване ку 8. 3. 2021

Матеріял „Навернутя до школ 2021‟ є прімарно адресованый зряджователём основных школ, середнїх школ і школьскых заряджінь і про їх директорів. Служыть на скору орьєнтацію при забезпечованю навчаня у школах і ход в школьскых заряджінях учнїв подля условій у смыслї рїшінь Пандемічной комісії влады СР, Централного крізового штабу, влады СР у резолуціях, Уряду верейного здравотництва СР, рїшіня Міністерства школства, наукы, баданя і шпорту СР і подля правил КОВІД АВТОМАТУ, выданого Міністерством здравотництва СР з оглядом на епідеміолоґічну сітуації КОВІД-19 на теріторії Словацькой републікы.

PDF VERZIA INFOGRAFIKY

Здрой: Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту СР
 

Script logo