7. 2. 2020: Підписали договор о змодернізованю драг в словацько-україньскім пригранічу

Пряшівскый самосправный край змодернізує в рамках сполупраці з Українов часть драгы меджі селами Стащін і Уліч в окресї Снина. Іде о драгу ку гранічному переходу Убля – Малый Березный. На україньскім боцї будуть зреконштруованы дві драгы од державной граніцї.

Договор о народнім співфінанцованю проєкту із державного бюджету Словацькой републікы у четверь, 6-го фебруара 2020-го року, підписали ґенералный секретарь служобного уряду Міністерства земледільства і розвитку сел Словацькой републікы Ярослав Реґец, председа Пряшівского самосправного краю (ПСК) Мілан Маєрьскый і директор Справованя і утримованя драг ПСК Марцел Горват.

Візія функчного реґіону

В рамках реконштрукції драгы будуть выміняти їй конштрукчны верствы. Будуть ся доповнёвати різны елементы, наприклад, на одводнїня драгы, зробить ся і ізолація. Робити ся буде і на мостї під Старинов. Як інформовав Марцел Горват, найскладнїша часть є на словацькім боцї, два мосты, котры вже мають понад 50 років.

З роботов бы хотїли зачати в юли, жебы стигли холем штири місяцї робот в тім роцї. Ставба бы мала быти закінчена 1-го септембра 2021-го року. Цїлково є то проєкт за 4,3 міліона евр. З проґраму меджінародной сполупраці ENI є на то дотація 3,7 міліона, значіть каждый партнер дістане коло 1,85 міліона евр. На україньскім боцї зробить ся 11,5 кілометра драгы і єден міст.

„Цїлём проґраму черезгранічной сполупраці ENI є вытворити сполупрацу і розвиток реґіонів на Українї, котры суть на граніцї з членьскыма державами Европской унії – Словакіёв, Мадярьском і Румуніёв. Маєме візію, жебы сьме у 2030-ім роцї мали зробленый функчный кооператівный реґіон, котрый буде сполуцовати і фунґовати. Моментално закінчує ся приготовлїня соціоекономічной аналізы пригранічной теріторії Словакія – Україна і Словакія – Польща,“ повів Реґец.

Реґіону то поможе

За словами старосты села Уліч Яна Голінкы оправа той драгы реґіону поможе.

„То теріторія, котра є дакус одрізана од світа. З єдного боку Шенґеньска граніця, з другого теріторії, через котры не годны сьте перейти, з третёго водный резервоар Старина, значіть мы рады, же тота драга іде ся оправлёвати. Іде і о безпечность людей, котры на тій теріторії жыють. Став драгы є барз планый. Вірю, же тота драга буде єдным з імпулзів ку тому, жебы знова обновило ся їднаня о гранічнім переходї Уліч – Забрідь,“ конштатова Голінка.

Жупан Маєрьскый підкреслив, же і кедь ся тот реґіон вылюднює, має што понукнути. „В Сниньскім окресї маєме Народный парк Полонины, котрый є записаный у світовій културній дідовизнї UNESCO.“

Спомянув, же в рамках ініціатівы Catching-up Regions Европской комісії є намага притягнути до реґіону новых турістів. Но єдночасно повів, же ку тому, жебы фунґовала турістіка, є треба мати добры драгы. За ёго словами ся днешнїм днём зробив великый крок ку тому, жебы драга была докінчена.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм

Script logo