7. 12. 2018: О Лемківскій Республиці в ґорлицкым ліцею

Ученикы і учытелі І Загальноосвітного Ліцею ім. Марціна Кромера в Ґорлицях, т.є. около 350 осіб, мали нагоду в минулу середу – на памят 100. річниці віче (позн. ред. АРК в СР: народна громада) во Фльоринці –дознати ся як раз про Руску Народну Республику Лемків. Проґрам зрыхтували учениці ґорлицкой середньой школы.

Вводне слово, котре односило ся до лемківской етнічной меншыны, выголосил Ян Дрождж, директор школы, а пак специяльний проґрам через шкільну радийолю вели Наталия Купец та Ірена Вірхняньска (позн ред: АРК в СР: на фотцї). Попри головній темі, яком была дата 100. річниці фльориньского віче, дівчата представили тіж основны інформациі тыкаючы Лемків.

Ґорлицкій ліцей являт ся єдном з парох середніх шкіл, котру можут выбрати ученикы з цілого ґорлицкого повіту по скінчыню ґімназиі ци, по едукацийній реформі – основной школы. Од парунадцетьох років в школі ведены сут занятя з лемкіского языка. Вели іх м.ін. учытелькы Мирослава Хомяк, спілавторка сучасной Ґраматыкы лемківского языка, ци Варвара Дуць. Днес учытельком лемківского языка єст Галина Малецка. Лемківска молодіж каждого рока хоче зазначати свою присутніст в ліцею Кромера, напр. через презентуваня лемківского на загальношкільным Дни Языків, ци вказуваня лемківскых святочных традиций.

Демко ТРОХАНОВСКЫЙ, лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo