6. 9. 2020: Лемківска Ватра онляйн, але є шанса быти в Михалові

Коли початком рока вшытко зачало ся зміняти, нихто не подумал, же пандемія доведе до того, што лемківскы фестівалі не будут мочы быти орґанізуваны в такым виді, якій дотля был нам знаный. Інча буде зато ювілейна 40. Лемківска Ватра на Чужыні, котра не лем одбуде ся з опізніньом, але і буде закрыта про публику.

Подля інформаций, до котрых сме дотерли, орґанізаторы ювілейной Ватры долго задумували ся над формом проведіня тогорічной едициі. Ватра ся одбуде, але тото, што в єй проґрамі, з огляду на безпеку участників, будеме могли видіти лем в інтернеті. Оген буде положеный в само полудне 12. вересня/септембра 2020 р.

Орґанізувати – не орґанізувати

За словами ведучого Стоваришыня Лемків, Андрия Копчы, стисле кєрівництво Ватры долго задумувало ся над тым, в якій спосіб провести тогорічный фестіваль і ци взагалі го орґанізувати. Ограничыня повязаны з пандемійом Covid-19 через остатні місяці ся збільшали, што довело остаточно до того, же 40. Лемківска Ватра буде закрыта для публикы.

Выходом з планной ситуациі, котрый дозволит ватрянам принимати участ в проґрамі, буде емісия подіі нажыво онляйн. Ціліст проґраму буде реляцийонувана в інтернеті. Кажда охоча особа буде могла в тот спосіб быти «присутна» на тогорічній михалівскій ватрі.

Коротко, але традицийно

Проґрам тогорічной Ватры зачне ся о 12.00 год. одкрытьом выставы посвяченой сороку огнискам і Ватрам в Михалові. По тым запрошены гості положат квітя при памятнику Акциі Вісла.

Ватра буде запалена одраз по тым, а пак одбуде ся переданя почестных грамот для єй дотеперішніх орґанізаторів. В музичній части выступлят такы ансамблі як Ластівочка, Ластівчата, Секция, Розтока, Кычера, Файна Ферайна і Троянда.

З причыны ограничынь проґрам Ватры буде скороченый лем до єдного дня. Не дост, же Ватру перенесено такой о місяц (все одбывала ся в першый вікенд серпня/авґуста), то іщы буде горіла лем єден ден.

Не бракне традицийных елементів, котры михалівскій Ватрі товаришат такой од все. Капітула Стоваришыня Лемків рішыла і того рока признати нагороду ім. Епифана Дровняка-Никыфора за вызначны досягніня в обшыри лемківской культруы. Офіцийне переданя заплянувано на год. 14.00.

В рамках проґраму будут і дальшы акциі, такы як конкурс знаня про історию, культуру і язык Русинів. Буде так само стріча з першыма ініцияторами михалівской Ватры. Выголошена буде і доповід про історию фестівалю.

Подія заперта, але…

Ювілейна Лемківска Ватра буде закрыта про участників, а войти на ватряне поле будут мочы лем запрошены гості, головно локальны самоурядовці, політикы і лемківскы діячы.

Хоц чысло люди, якы о єдным часі будут мочы перебывати на обшыри імпрезы, єст ограничене, Стоваришыня Лемків оголосило конкурс знаня з нагоды ближучой ся Лемківской Ватры в Михалові, в котрым до выграня сут запрошыня, якы дозволят перейти порогы Ватры.

Конкурс уж тырват і складат ся з двох етапів. Першый проходит онляйн, а другій уж на ватряній сцені. В першым – онляйн, треба прислати одповіди на 46 звідань найпізнійше до 9. вересня/септембра на адрес поданый на сайті стоваришыня (www.stowarzyszenielemkow.pl), там тіж находят ся конкурсовы звіданя.

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фм, публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.

Script logo