6. 9. 2018: Театер А. Духновіча здобыв дві номінації „Dosky 2018“

  • • Сцена з інсценації гры А. П. Чехова Ізба ч. 6 у ТАД.

    • Сцена з інсценації гры А. П. Чехова Ізба ч. 6 у ТАД.

  • • Сцена з інсценації гры А. Яррі Краль Убу в ТАД.

    • Сцена з інсценації гры А. Яррі Краль Убу в ТАД.

Театер Александра Духновіча (ТАД) у Пряшові здобыв дві номінації на престіжне оцїнїня театралной сезоны „Dosky 2018“, котре выголошує Асоціація сучасного театру. Дуректор ТАД Маріан Марко в реакції на тот факт конштатовав, же „мило потїшыв умелецькый колектів а є причінов на ославу.‟ Номінації выголосили орґанізаторы оцїнёваня 5. септембра 2018 і встановило їх высше 40 крітіків, теоретіків і публіцістїв.

В десятёх оцїнёваных катеґоріях є довєдна 30 номінацій, ТАД їх має в катеґорії Вызначна подія в области драматічного колектіву Светозара Спрушаньского за управу тексту і режію інсценації подля Антона Павловіча Чехова Ізба ч. 6, а в катеґорії Найлїпшый костім ся о цїну снажыть Ленка Рожнёва за костімы в інценації гры Алфреда Яррї Краль Убу. Святочне выголошіня вітязів і передаваня оцїнїнь буде в прямім высыланю на другім проґрамі Словацькой телевії у недїлю, 7. октобра 2018.

Обидві номінації на переданя оцїнїня „Dosky“ не суть першыма в ТАД, котрый як єдиный професіоналный театер на Словакії грає інсценації в русиньскім языку. „Свідчіть то о снажіню драматічного колектіву оддати ся штонайвеце на сценї і потїшыти публіку, а при номінаціях на „Dosky“ потім треба повісти, же нашы інценації знають своїм способом потїшыти і одборных крітіків,‟ підкреслив директор ТАД.

Од 1996 року, одколи ся споминане оцїнїня передає, мав ТАД дакілько номінацій, послїднїй раз в роцї 2016 Василь Русиняк за роль Венїчкы в інсценації Москва – Петушкы (біблія алкоголіка) в катеґорії Найлїпшый мужскый театралный выкон. „Унікатным‟ быв рік 2006, коли інсценація Дядя Ваня в режії гостюючого С. Спрушаньского назберала номінації у пятёх із восьмох катеґорій – найлїпша інсенація, найлїпша режія, найлїпшый женьскый герецькый выкон (Владїміра Брегова), найлїпшый мужскый герецькый выкон (Евґен Либезнюк) і найлїпша сценоґрафія (Александра Ґрускова). Але ани єдну з тых номінацій ся не подарило перемінити на лавреата. Тота ісценація має шпеціфічне місце в історії ТАД, бо у нїй, як своїй послїднїй, брав участь педаґоґ, драматурґ, перекладатель і найвызнамнїшый представитель русиньского возродного руху по роцї 1989 – Василь Турок Гетеш (1940 – 2005). Быв то праві він, котрый з ґрупов „близькых душ‟ наштартовав у ТАД нову і высшу театралну якость.

Оцїнїня в подобі дошкы з пострібленов назвов має ТАД затля лем єдно, а то в катеґорії Найлїпша сценічна музика. Здобыв го в роцї 2003 Михал Коржан за музику к інсценації гры Мілоша Караска Перон. Оцїнїня дістав у катеґорії Найлїпшый мужскый герецькый выкон за сезону 2009 і Е. Либезнюк, але быв гостюючім актером в Театрї Андрея Баґара в Нїтрї (за роль Лопахіна в інсценації гры А. П. Чехова Вышнёвый сад).

В сезонї 2007 мав номінацію Е. Либезнюк за поставу Хлестакова в інсценації гры Николая Василєвіча Ґоґоля Ревізор, як і в роцї 2003 за роль Ангела в інценації гры М. Караска Перон, а тыж і в роцї 2001 за роль Обломова в інсценації Обломов. В роцї 2002 меджі номінованыма в катеґорії Найлїпша режія быв Растїслав Балек за інсвенацію гры Карла Горака Ла Музика.

Написав за помочі www.cenydosky.sk: Осиф ЮРЧІШИН, драматурґ ТАД,

переклад до русиньского языка -аз-

Script logo