6. 9. 2018: Выставка творїв Ултра Віолет у лабірьскім музею Енді Варгола

Музей модернго уменя Енді Варгола в Меджілабірцях і Сполочность Енді Варгола позывають вас на выставну презентацію з ціклу Енґрам Енді Варгола – Ултра Віолет, котрой фокусом є представлїня творчости Ултра Віолет, Варголовой „суперстар‟ і „лейді‟ ёго леґендарной Фекторі у кофронтації з Варголовыма пре поп-артовыма творами. Выставкы буде отворена од 6. до 30. септембра 2018. Кураторами выставкы суть Мґр. Мартін Цубяк і Др. Михал Бицко, ПгД. В рамках той выставкы 13. септембра бы мав быти выступ М. Бицка з лекціёв Ултра Віолет і Фекторі Е. В., мало бы быть в тот день і чітаня з книжкы Мої рокы з Енді Варголом (Má léta s Andy Waholem), i коментована преглядка выставрной презентації Улта Віолек.

-аз-

Script logo