6. 9. 2016: Председа парламенту бы дав Русинам посланця

Председа Народной рады Словацькой републікы Андрей Данко 2-го септембра 2016-го року навщівив румуньску Орадеу, де ся стрітнув із румуньскыма Словаками. Інформовала о тім словацька державна пресова аґентура TASR.

Подля слов Данка, котрый є єдночасно і председом Slovenskej narodnej strany, Словакія при тім, яку має днесь владу, може быти прикладом в комунікації державотворного народа і народностной меншыны. Данкова партія, котра была під минулым веджінём Яна Слоты спринимана як протимадярьска і протиромска, є днесь во владї зо соціалнодемократічнов партіёв SMER-SD Роберта Фіца і словацько-мадярьсков партіёв MOST-HÍD Белы Буґара, за котру кандідовало і дакілько Русинів.

„Є про мене величезнов жывотнов скушеностёв быти во владї з председом партії належаючой меншынї. Кідь не буде стояти коло себе Мадярь, Словак, Румун, Поляк, Чех, в рамках Европской унії не будеме значіти ніч. Єдина путь є здолавати роздїлности і комуніковати,“ повів у Орадеї Данко.

Посланця  – Русинам

Данко є пересвідченый о тім, же Словацька републіка має взорове одношіня ку народностным меншынам, і кідь є все што злїпшовати. Председови словацького парламенту ся любить і румуньскый модел, на котрый подля нёго треба памятати.

„Вісемнадцять румуньскых посланцїв є автоматічно з народностных меншын. Я бы ся не бранив ани в нас, жебы холем Русины, або і іншы народностны меншыны, мали автоматічно мінімално єдного посланця,“ выголосив Андрей Данко.

Припомяньме, же хоць Словацька републіка підпорує културу народностных меншын і меншынове школство, на Словакії доднесь не є принятый закон о народностных меншынах ани о їх фінанцованю. Модел фінанцованя ся так може хоцьколи мінити. Пропозіцію закона о народностных меншынах, в котрій є обсягнутый і модел фінанцованя ці вытворїня меншыновых самосправ, выпрацовав Округлый стіл Русинів Словеньска, котрый го дав до діскузії далшым народностным меншынам на Словакії. Цілём є найти політічну підпору про протиснутя такого закона в парламентї.

Інша реторіка

Председа парламенту і Словацькой народной партії од вступу до коаліції з партійов MOST-HÍD змінив реторіку. Іщі у 2014-роцї му перешкоджала як партія Белы Буґара, так і Округлый стіл Русинів Словеньска (ОСРС). Перед комунланыма вольбами в октобрї 2014-го року в єдній із телевізных діскузій повів, же актівности ОСРС повязаны з пожадавками принятя закона о народностных меншынах і вытворінём народностных самосправ, суть сполупрацов Русинів з Буґаровов партійв MOST-HÍD. Вытворїня народностных самосправ дезінтерпретовав як намагы теріторіалных автономій.

ОСРС ся діштанцовав од слов Данка, як і од того, же співпрацує із будьяков політічнов партіёв. Так само ся ОСРС діштанцовав од того, же хоче будьяку теріторіалну автономію. Днесь Андрей Данко не має проблем з посланцями, котры бы были в парламентї лем на основі того, же бы заступали нардностну меншыну, што є так само форма народностной самосправы.

П. МЕДВІДЬ, жрідло фотоґрафії: aktuality.sk

Script logo