6. 8. 2020: ТАД, ПУЛС, Штець: Пару тіпів на културный авґуст

Хоць іщі все боюєме з пандеміёв і многы културы події суть зрушены, або ся роблять в обмедженім режімі, предці лем мож і теперь найти нагоду, жебы ся културно обогатити.

Приносиме вам пару тіпів на місяць авґуст, котры вам ґарантують якостный културный зажыток. На сцену вернув Театер Александра Духновіча, Пуддукляньскый умелецькый людовый субор і Штефан Штець.

ТАД

Театер Александра Духновіча мусив в марцї неочековано перервати театралну сезону 2019/2020. О што скорїше зо сцены акторы одышли, о то скорїше ся на ню вернули. Зачатком авґуста одкрыли вже нову театралну сезону і першый місяць схоснують на выступлїня по нашых селах. А де мож в авґустї театер відїти?

15-го авґуста ся нашы акторы представлять в селї Дрієніця (даколи Шома), де одограють успішну комедію з назвов О двох ґенералох, в котрій ся представлять облюблены Йосиф Ткач, Василь Русиняк і Євґеній Либезнюк.

22-го авґуста у Вышнїй Ядловій і 23-го авґуста в Полатї наш професіоналный театер одограть пєсу під назвов Зістали за дураків. Комедія Марка Кропивницького была театром наперед наштудована в україньскім оріґіналї, теперь ся зачінать грати в русиньскім перекладї. Богатый млинарь Кукса і ёго сусїд коваль Дранко суть безнадійны в гляданю богатого мужа про своє велике потомство, но не знають, же жены ся о себе знають постарати самы і поміч од отцїв їм нияк не треба. Зістали за дураків ґарантує файну театралну забаву.

25-го авґуста на наш театер піде до Габуры. Там ся нашы акторы представлять із пєсов Фараоны. Комедія приносить гуморну і выдарену моделову сітуацію на тему перевернутя сполоченьскых роль, кедь єдного красного дня прийде до колхозу вість, же там, де стояли дотеперь жены, будуть хлопи, і наопак.

Кропивницького Зістали за дураків театер іщі одограть кінцём місяця, 29-го авґуста в селї Торискы і о день пізнїше, 30-го авґуста у Збою.

ПУЛС

Наш Піддукляньскый умелецькый людовый субор по примушеній перерві в сезонї вже мав выступлїня в місяцї юл. В авґустї маєте можливость відїти ПУЛС двараз. 8-го авґуста о 15.00 в Ольцї, і 9-го авґуста о тій самій годинї в Кружлёві. В обидвох селах представить ся ансамбель з проґрамом Навернутя.

Проґрам Навернутя є твореный із найгранїшых і у публікы найуспішнїшых композіцій вызначных словацькых і загранічых творцїв почас цїлой історії того ансамлю. Покля хочете о ПУЛС-ї дізнати ся што найвеце, треба іти якраз на тот проґрам.

Концерты Штефана Штеця

Якбач найпопуларнїшый на Словакії інтерпрет русиньской народной співанкы молодшой ґенерації – Штефан Штець, выдав кінцём 2019-го року свій другый албум під назвов Вітор дує. На ярь были рихтованы концерты, но і співакови перервала планы пандемія.

Штець выужывать можливость грати в лїтї на амфітеатрах, і так го люди будуть годны відїти в рамках штирёх концертів.

Выступати буде 14-го авґуста на амфітеатрї в Камюнцї, 16-го авґуста на амфітеатрї в Меджілабірцях, 21-го авґуста на амфітеатрї в Гельпі і 23-го авґуста на амфітеатрї у Свіднику.

Покля хочете знати веце інформацій о подіях, котры сьме вам принесли в нашім выберї, найдете їх на офіціалных сайтах і фанпейджах на сітї Facebook.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, языкова управа: ред. АРК в СР

Script logo