6. 6. 2021: Минулость выробцїв ковідовых вакцін є повна злочінів, подводїв і штрофів

Ako uviedol v nedávnom videokomentári Russel Brand, niektoré z tých istých farmaceutických spoločností, ktoré majú dnes na starosti vývoj a výrobu zrýchlených vakcín proti ochoreniu COVID-19, sú zodpovedné aj za vznik opiátovej krízy, ktorá zabila toľko ľudí, koľko ich zomrelo na ochorenie COVID-19.

Väčšina z týchto firiem bola tiež v priebehu rokov usvedčená z ďalších neetických a zločinných činností, čo všetko spochybňuje ich etickú spôsobilosť.

Nie je pritom žiadnym prekvapením, že počas lockdownov v roku 2020 prudko stúpla závislosť na opiátoch a úmrtia z predávkovania. A teraz si vyberajú svoju daň aj vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Spoločnosť Johnson & Johnson uznaná za čiastočne zodpovednú za opiátovú krízu

V roku 2019 bola spoločnosť Johnson & Johnson uznaná za čiastočne zodpovednú za „ľudské a finančné náklady“ opiátovej epidémie a súd jej prikázal zaplatiť štátu Oklahoma 572 miliónov dolárov.

Hoci spoločnosť akékoľvek pochybenia odmietla, „dáta odhalené počas procesu dokázali kultúru zľahčovania rizík opiátov pred zákazníkmi a lekármi“, uviedlo Stredisko liečby závislostí Cassiobury Court, dodajúc, že:

„Predajcovia sú školení k tomu, aby lekárom hovorili, že riziko závislosti je maximálne 2,6%, keď lieky predpíše lekár. A najšokujúcejšie je, že ako na ´kľúčových zákazníkov´ sa obzvlášť zameriavala na lekárov, známych predpisovaním vysokých dávok opiátov.“

V článku „Kapitalizmus sa pokazil: Ako Big Pharma stvorila americký opiátový masaker“, uverejnenom 24. júla 2019 v novinách The Guardian, autor diela „Americké predávkovanie, opiátová tragédia v troch dejstvách“ Chris McGreal napísal:

„Generálny prokurátor štátu Oklahoma obvinil spoločnosť z rafinovanej, cynickej a podvodnej machinácie pre zvýšenie predaja narkotických liekov proti bolesti, ako jednej zo siete firiem, ktoré vytvorili najväčšiu drogovú epidémiu v dejinách Ameriky, pričom im plynuli zisky.

Spoločnosti konali vo vzájomnej zhode, aby zmenili medicínsku kultúru a prax ovplyvňovaním lekárov, výskumníkov, federálnych regulátorov a politikov.“

Kuriózne bolo, uviedol Brand, že ihneď po tomto verdikte stúpla cena akcií spoločnosti Johnson & Johnson o 5% (zrejme očakávaná pokuta bola vyššia, takže keď bola udelená nižšia suma, zdvihlo to cenu akcií).

To znamená, naznačuje, že sme vytvorili systémy, ktoré nabádajú k nedbalosti a zneužívaniu úradnej moci. Nad všetkými ostatnými obavami, vrátane smrteľných následkov, prevládajú motívy ziskov.

Dôležité je, že spoločnosť Johnson & Johnson produkovala lživé tvrdenia o bezpečnosti svojich opiátov, zájduc až tak ďaleko, že pre podporu svojho tvrdenia, že riziko vzniku závislosti je menšie než 2,6%, manipulovala vedeckými štúdiami.

Ako poukazuje Brand, keď sa spoločnosti angažujú v neetickom správaní, najmä vo falšovaní a manipulácii vedy, vytvárajú nedôveru a cynizmus.

Toto by malo byť zrejmé a je to jedine ich vina. Vieme na tieto veľmi konkrétne príklady poukázať a povedať: „Pozrite. Manipulovali a falšovali vedu, len aby zarobili peniaze. Keď ich chytili, stačilo im iba zaplatiť zvládnuteľnú pokutu, ktorú si nahradili zvýšením ceny akcií.“

Ak sa to stalo raz (a verte mi, stalo sa to viac ako raz), môže sa to stať znova. A ak sa to vôbec môže stať, prečo by k tomuto neetickému správaniu nemohlo dôjsť pri vytváraní niečoho, čo by malo byť fenomenálne ziskovou vakcínou proti pandémii?

Hovoria nám, že nemáme spochybňovať bezpečnosť ani účinnosť vakcín proti ochoreniu COVID-19, no história ich výrobcov je taká, že nezamýšľať sa nad všetkým, čo robia, by bolo extrémne naivné.

Spoločnosť Johnson & Johnson je tiež súčasťou dlhého zoznamu problémov s bezpečnosťou a kontamináciou, porušovaním zásad marketingu a bezpečnosti, vládnych kontraktov a korupčných praktík v zahraničí, čo malo za následok pokuty vo výške stoviek miliónov dolárov.

Ich trestný záznam si môžete vyhľadať na webovej stránke korporátnych výskumných projektov.

Dlhá história neetického správania spoločnosti Pfizer

Na ďalšieho výrobcu vakcíny proti ochoreniu COVID-19, spoločnosť Pfizer, boli podané žaloby na viacerých súdoch kvôli neetickému správaniu, napríklad nelegálnemu testovaniu liekov a nezákonným marketingovým postupom.

V roku 2014 jej bolo nariadené zaplatiť 75 miliónov dolárov na urovnanie obvinení v súvislosti s ich testovaním nových širokospektrálnych antibiotík na vážne chorých nigérijských deťoch.

Ako v tom čase uviedol denník Independent, spoločnosť Pfizer vyslala do Nigérie tím lekárov počas epidémie meningitídy.

Tím sa na dva týždne rozložil „pár metrov“ od lekárskej stanice vedenej organizáciou Lekári bez hraníca začal podávať experimentálny liek Trovan. Z 200 vybraných detí dostala polovica ten experimentálny liek a druhá polovica antibiotikum Rocephin s už udelenou licenciou.

Z detí, ktoré liečil tím spoločnosti Pfizer, ich jedenásť zomrelo a mnohé ďalšie mali vedľajšie účinky, ako sú poškodenie mozgu a zlyhanie orgánov.

Pfizer previnenie odmietol. Podľa spoločnosti zomrelo iba päť detí, ktorým podali liek Trovan, oproti šiestim, ktoré dostali Rocephin, takže ich liek na vine nebol. Problémom bolo, že rodičom očividne vôbec nepovedali, že ich deti dostávajú experimentálny liek.

Akoby to nestačilo, keď spoločnosť Pfizer predložila súhlas od nigérijského etického výboru, ukázalo sa, že list je antedatovaný. Samotný etický výbor bol zriadený až rok po tom, čo sa konal proces.

Vo svojej prednáške „Tvrdo na zločincov? Pfizer a CIHR“, opísal Robert G. Evans, PhD., emeritný profesor na Vysokej škole ekonomickej vo Vancouveri, spoločnosť Pfizer ako „obvyklého delikventa, vytrvalo sa angažujúceho v nezákonných a korupčných marketingových praktikách, podplácaní lekárov a popieraní nepriaznivých výsledkov súdnych procesov.“

Len v období rokov 2002 až 2010 dostala spoločnosť Pfizer a jej pomocníci pokuty vo výške 3 miliardy dolárov za trestné činy, občianskoprávne previnenia a z rozhodnutí poroty.

Také sumy ju však nijako neodradili od nekalého počínania.

V roku 2011 súhlasila spoločnosť so zaplatením 14,5 milióna dolárov na urovnanie federálnych žalôb z nelegálneho marketingu a v roku 2014 urovnala čiastkou 35 miliónov dolárov federálne žaloby z nevhodného marketingu lieku Rapamune, používaného pri transplantácii obličiek.

Históriu úplatkárstva, porušení ochrany životného prostredia, práce a bezpečnosti pracovníkov  a podobne podrobne uvádza aj projekt nazvaný Corporate Reasearch Project. Spoločnosť Pfizer tiež nútila krajiny vložiť štátne aktívaako istinu na očakávané súdne spory za poškodenie jej vakcínou.

Továreň na výrobu vakcín spoločnosti Pfizer má celú históriu sťahovania závadných produktov

Na pretrvávajúce, dlhodobé problémy továrne spoločnosti Pfizer na výrobu vakcín v Kansase, ktorá má začať vyrábať vakcíny proti ochoreniu COVID-19, upozorňuje aj článok v KHN z 10. marca 2021:

„Zariadenie v kansaskom McPhersone, ktoré je podľa inšpektorov FDA najväčším výrobcom sterilných injekčne podávaných látok, má dlhú, problémovú históriu. Inšpekčné správy, dovolania a napomenutia od FDA za obdobie takmer desiatich rokov, prekontrolované KHN, ukazujú zariadenie ako opakovaného delikventa.

Vyšetrovatelia z FDA v správach opakovane uvádzali, že továreň zlyháva v kontrole kvality a kontaminácie a že ani plne nevyšetruje výrobné zlyhania.

Výrobný závod zo sedemdesiatych rokov minulého storočia mal roky pretrvávajúce problémy s plesňami a odkedy sa koncom roka 2015 po prevzatí firmy Hospira ujala jeho prevádzkovania spoločnosť Pfizer, zamerali sa naň aspoň štyri dôkladné inšpekcie FDA.“

Továreň sa pre vakcínu Pfizer stane plniacim a dokončovacím závodom. Otázne je, či závod už naozaj zmenil svoje správanie, alebo môže byť kontaminácia naďalej problémom.

„Záznam dovolaní a napomenutí hovorí o fľaštičkách liekov, obsahujúcich sklo alebo čiastočky kartónu a, ako sa po sťažoval jeden zákazník, ´drobný hmyz či kúsky prachu´,“ uvádza KHN.

„Vo varovnom liste od FDA z roku 2017 sa píše, že… znečisťujúce látky ako kartón a sklo, nájdené vo fľaštičkách, predstavujú ´závažné riziko poškodenia pacientov´ a naznačujú, že proces výroby sterilných injekčne podávaných produktov nemá zariadenie ´pod kontrolou´.“

Rozsiahly trestný register spoločnosti AstraZeneca

A potom je tu spoločnosť AstraZeneca, ktorej riaditeľ pre výskum lieku Seroquel Wayne MacFadden priznal začatie viacerých sexuálnych pomerov za jediným účelom – získania informácií a služieb, z ktorých mohla mať spoločnosť prospech.

Okrem tohto pohoršujúceho škandálu sa spoločnosť AstraZeneca ocitla v súdnych sieňach častejšie.

Nižšie je uvedená ukážka jej zločineckej histórie. Ešte viac sa toho dá nájsť na stránke projektu Corporate Reasearch Project pod heslom „AstraZeneca: rozsiahly trestný register“:

  • V roku 2003 dostala AstraZeneca pokutu 355 miliónov dolárov za urovnanie obvinení z podvodu pri zneužití programu zdravotného poistenia Medicare, týkajúcich sa predaja lieku proti rakovine Zoladex. Jedným z mnohých obvinení, v ktorých priznali vinu, bolo, že nabádali lekárov k nezákonnému požadovaniu refundácie z poistenia Medicare. O štyri roky neskôr, v roku 2007, dostala spoločnosť príkaz zaplatiť škody za ďalších 12,9 miliónov dolárov, lebo účtovali Medicare a súkromným poisťovniam za Zoladex priveľkú prirážku
  • V roku 2005 udelila spoločnosti AstraZeneca za zneužitie patentového systému na oddialenie vstupu na trh konkurenčných generík pokutu 60 miliónov eur Európska komisia.
  • V roku 2010 dostala spoločnosť AstraZeneca pokutu 520 miliónov dolárov za predaj liekov na neschválené účely.
  • V roku 2010 sa tiež spoločnosť podvolila zaplatiť 198 miliónov dolárov na urovnanie viac než 25 000 súdnych žalôb, podaných pacientmi, poškodenými tromi jeho psychiatrickými liekmi.
  • V roku 2016 americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) udelila spoločnosti pokutu 4,3 milióna dolárov za nevhodné ovplyvňovanie a odmeňovanie predpisujúcich lekárov za používanie ich produktov, inými slovami, za podplácanie.

Vakcíne spoločnosti AstraZeneca napokon o zisk ide, hoci tvrdila opak

Spoločnosť AstraZeneca sa postarala o veľký rozruch svojím prísľubom, že jej pri vakcíne proti ochoreniu COVID-19 nepôjde o zisk. Adrian Hill, riaditeľ oxfordského Jennerovho inštitútu a spolutvorca vakcíny spoločnosti AstraZeneca na záznam povedal:

„Osobne nie som presvedčený, že by v čase pandémie mali existovať výhradné licencie.“

Ako uviedli KHN:

„Oxfordská univerzita v apríli prekvapila a potešila zástancov reorganizácie vakcínového biznisu prísľubom darovať práva na svoju sľubnú vakcínu proti koronavírusu každému výrobcovi liekov.

Predstavou je poskytnúť lieky predchádzajúce ochoreniu COVID-19 alebo ho liečiace za nízku cenu či zadarmo, povedala britská univerzita…“

„Naozaj sme si mysleli, že to spravia,“ povedal na margo sľubu Oxfordu James Love, riaditeľ neziskovej organizácie Knowledge Ecology International, ktorá sa venuje rozširovaniu prístupu k medicínskej technológii.

„Prečo by ľudia nesúhlasili s tým, aby mal každý prístup k najlepšej možnej vakcíne?“

Ten rozmar však netrval dlho. O niekoľko týždňov neskôr Oxfordská univerzita kapitulovala pred naliehaniami Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov a podpísala so spoločnosťou AstraZeneca exkluzívnu zmluvu.

Podľa článku na The Nation „Sám Bill Gates opisuje svoju nadáciu ako dôverne zapojenú do partnerstva medzi spoločnosťou AstraZeneca a Oxfordskou unfiverzitou.“

Táto zmluva o vakcíne dáva spoločnosti AstraZeneca „výhradné práva a žiadnu záruku nízkych cien“, píšu KHN. Sľub o neziskovosti skončením pandémie vyprší a zdá sa, že do ohlásenia koncového dátumu má čo povedať aj sama spoločnosť AstraZeneca. Podľa memoranda spoločnosti, ktoré získali Financial Times, to môže byť už 1. júla 2021.

Ako vysvetlila investigatívna novinárka Whitney Webbová v nedávnom interview pre Corbett Report, držiteľom aktuálnych patentov a tantiém na vakcínu AstraZeneca je súkromná spoločnosť Vaccitech, ktorá sa celkom otvorene vyjadrila o budúcom ziskovom potenciáli pre svojich akcionárov.

Poznamenala, že vakcína proti ochoreniu COVID-19 sa najpravdepodobnejšie stane každoročnou vakcínou, ktorá sa bude každú sezónu aktualizovať. Na tejto dohode zrejme zarobí milióny aj Oxfordská univerzita.

Podľa KHN:

„Rovnakým postupom sa riadili aj ostatné spoločnosti na výrobu vakcín proti koronavírusu, získavajúc miliardy z vládnych grantov, hromadiac patenty, čo možno najmenej prezrádzajúc o svojich dohodách – a plánujúc si účtovať 37 dolárov za dávku pri potenciálne stovkách miliónov injekcií.“

Všetko toto nám hovorí, že rovnaká nenásytnosť, ktorá hnala tieto farmaceutické spoločnosti do predošlých trestných činov, je v hre aj dnes a ony opakovane dokázali, že možnosť zisku zakaždým víťazí.

Uniknuté dáta varujú pred nestabilitou mRNA

Nedávny investigatívny článok novinárky Sereny Tinariovej, publikovaný v časopise The BMJ, sa venuje obsahu uniknutých – zrejme hacknutých – dokumentov.

Tie dokazujú, že Európska lieková agentúra (EMA) mala obavy z toho, že prvé dávky vakcíny spoločnosti Pfizer mali nižšie než očakávané hladiny neporušenej mRNA:

„Vedci EMA, ktorých úlohou bolo kontrolovať zabezpečenie výrobnej kvality – chemického zloženia, postupu výroby a kontrolných aspektov písomného podania Pfizeru pre EMA – znepokojilo, že v hotovom produkte boli prítomné ´oklieštené a modifikované druhy mRNA´.

Spomedzi mnohých uniknutých súborov, ku ktorým sa dostal časopis The BMJ, načrtol kopu problémov e-mail vysokopostaveného predstaviteľa EMA z 23. novembra 2020.

V skratke, komerčná výroba nevyrábala vakcíny očakávaných špecifikácií a regulátori si neboli istí dôsledkami. EMA reagovala podaním dvoch ´závažných námietok´ proti spoločnosti Pfizer, spolu s celým radom otázok, ktoré žiadala zodpovedať.

Email identifikoval ´závažný rozdiel v % integrity RNA resp. oklieštených druhov´ medzi klinickými dávkami a chystanými komerčnými dávkami – v rozmedzí od okolo 78% do 55%. Dôvod bol neznámy a dopad tejto straty integrity RNA na bezpečnosť a účinnosť vakcíny ´ešte nie je zistený´, písalo sa  v e-maile.“

Keď vezmeme do úvahy, že pre účinnosť tejto vakcíny je nesmierne dôležité podanie nepoškodenej mRNA, existuje podozrenie, že nižšie hladiny by mohli robiť vakcínu neúčinnou.

Jedným z problémov je to, že hoci EMA vakcínu od spoločnosti Pfizer autorizovala a vydala verejné hodnotenie, uvádzajúce, že kvalita sa považuje za dostatočne konzistentnú a prijateľnú“, nie je jasné, či a ako boli v skutočnosti napravené obavy agentúry EMA ohľadom neadekvátnych hladín mRNA.

EMA problém vysvetlila vyhlásením, že niektoré z uniknutých informácií boli „čiastočne falšované“, v podstate vystrihnutím a vlepením údajov od rôznych užívateľov do neplatných e-mailov.

„Dokumenty však ponúkajú širšej lekárskej komunite šancu zamyslieť sa nad zložitosťami zabezpečenia kvality u nových vakcín mRNA,“ píše Tinariová, „ku ktorým patrí všetko od kvantifikácie a integrity mRNA a nosných lipidov až po meranie distribúcie veľkosti častíc a účinnosť zapuzdrenia.“

Je dobre známe, že pri tomto druhu technológie je najdôležitejšia nestabilita RNA a že aj menšia degradácia kdekoľvek na vlákne RNA môže spomaliť vykonanie prepisu a viesť k neúplnej expresii cieľového antigénu (v tomto prípade hrotového proteínu SARS-CoV-2).

Jeden z problémov je, že pre „vakcíny“ na báze mRNA neexistujú žiadne regulačné pokyny.

Ďalší problém je, že súčasne dostupné dáta sú také obmedzené, že regulátori by zrejme neboli schopní vykonať príslušné zhodnotenie percenta neporušenej mRNA, požadovanej pre účinnosť.

Lipidové nanočastice sú vysoko zápalové

Krehkosť a nestabilita mRNA sú dôvodom, prečo spoločnosti Pfizer a Moderna používajú ako doručovací systém lipidové nanočastice, ktorý prináša celý rad ďalších problémov.

Vedkyňa a výskumníčka Judy Mikovitsová, PhD., je presvedčená, že nanočastica umožňuje mRNA uniknúť bežnej degradácii enzýmami, ktoré mRNA normálne odstraňujú a tým jej umožniť pretrvávať vo vašich tkanivách po dlhý čas, pričom neustále vytvára hrotové proteíny.

Ako sa už predtým tušilo, výskum uverejnený 4. marca 2021 na predtlačovom serveri bioRxiv teraz varuje, že zložka lipidových nanočastíc týchto mRNA vakcín je v skutočnosti „vysoko zápalová“ a môže byť zodpovedná za mnohé z udávaných vedľajších účinkov.

Podľa autorov:

„Vakcíny na báze mRNA obsahujúce lipidové nanočastice (LNP) sú sľubnou novou platformou, využívanou dvoma poprednými vakcínami… Klinické testy a prebiehajúce očkovania ukazujú veľmi vysoké miery ochrany a rôzne stupne vedľajších účinkov. Povaha udávaných vedľajších účinkov však zostáva slabo definovaná.

Tu predkladáme dôkazy, že LNP použité v mnohých predklinických štúdiách sú u myší vysoko zápalové.

Intradermálne podanie týchto LNP viedlo k rýchlym a silným zápalových reakciám, charakterizovaných masívnou infiltráciou neutrofilov, aktiváciou rôznorodých zápalových dráh a tvorbou rôznych zápalových cytokínov a chemokínov.

 Rovnaká dávka LNP podaná intranasálne viedla k podobným zápalovým reakciám v pľúcach a viedla k vysokej miere smrtnosti…

Ich silná adjuvantná aktivita a udávaná nadradenosť oproti iným adjuvantom pri podpore vyvolania adaptívnych imunitných reakcií, by mohla prameniť z ich zápalovej povahy.

Okrem toho, predklinické LNP sa podobajú tým, ktoré sa používajú u vakcín pre ľudí, čo by tiež mohlo vysvetľovať pozorované vedľajšie účinky u ľudí, využívajúcich túto platformu.“

Môžete veriť Big Pharme, že bude chrániť vaše zdravie?

Keď vezmeme do úvahy dlhú históriu ich neetického, nezákonného a zločinného správania, sú spoločnosti Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca v záležitosti ochorenia COVID-19 – či, keď sme už pri tom, akejkoľvek inej pandémie, sotva majákmi nádeje pre ľudstvo.

Smutné je, že rýchlo pribúdajúce správy o závažných vedľajších účinkoch a úmrtiach z dôvodu týchto očkovaní a odmietanie týchto udalostí spoločnosťami ako náhodných či nevýznamných ďalej dokazujú, že ich poháňa hlavne zisk.

Ak môžu ignorovaním problému niečo zarobiť, tak to urobia.

Autor: Dr. Joseph Mercola, zdroj: mercola.com, spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

 

Script logo