6. 5. 2021: Ґеіцова ҐАВІ аліанція: Здрой терору, ґлобалных локдавнів і очковацёго тиску

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) podnecuje vznik globálnej zdravotníckej diktatúry, keď prikazuje všetkým členským štátom presadzovať totalitné lockdowny a vydáva ďalekosiahle nariadenia, ktoré posilňujú vládne úrady a vakcinačný priemysel – no nie ľudské zdravie.

Totalitné odporúčania WHO rýchlo prijali takmer všetky vlády na Zemi. Kontroly ľudského správania a reštrikcie živobytia nariaďované WHO nemajú žiadny základ v zdraví imunitného systému, v duševnom zdraví či v celkovej pohode.

WHO funguje ako globálna oligarchia, nútiac všetky štáty plniť svoje príkazy. Počnúc rokom 2020 nariaďuje WHO obyvateľstvu izoláciu, vyhýbanie sa vzájomným kontaktom a nezákonné karantény.

Nátlakom zaviedla ustavičné kyslíkové obmedzenia (nosenie rúšok), nútené odoberanie DNA (testovanie) a experimenty s mRNA vakcínami.

Popri tom inštruuje vlády na celom svete k rušeniu občianskych slobôd a k zavádzaniu medicínskeho stanného práva. Táto diktatúra napomáha medicínskemu apartheidu – systému segregácie, trestajúceho zdravých ľudí za nepodriadenie sa ich nariadeniam.

Zdrojom teroru pri lockdownoch WHO a vynucovaných očkovacích pasoch je vakcínová aliancia Billa Gatesa

Kam sa týmito reštriktívnymi medicínskymi výnosmi a nátlakovou očkovacou politikou WHO dostáva?

Podľa znalkyne pomerov vo WHO Astrid Stuckelbergerovej, PhD., WHO slúži finančným záujmom GAVI (Globálnej aliancie za očkovanie a imunizáciu), vedenej Billom Gatesom.

GAVI bola vytvorená v roku 2000 a ustanovená ako medzinárodná inštitúcia vo Švajčiarsku. Je oslobodená od daní a teší sa celkovej imunite pred sankciami za trestné činy. Bill Gates GAVI ovládol a získal si vplyv vo WHO.

V roku 2017 dokonca požiadal, aby sa GAVI stala členským štátom, s privilégiom byť vo výkonnom výbore WHO.

Bill Gates má teraz pod kontrolou Swissmedic, švajčiarsku obdobu FDA, vďaka trojsmernej obchodnej dohode na distribúciu vakcín, uzavretej Gatesom, WHO a švajčiarskou regulačnou agentúrou.

Tým, že má pod kontrolou WHO, prelieva cez svoju očkovaciu alianciu GAVI desiatky miliárd dolárov a má hlavnú moc kontroly nad členskými štátmi.

Na čo všetko má vplyv Gates cez GAVI

Ako kontrolór informácií a vedecký arbiter majú Gates s očkovacím priemyslom moc zakazovať profylaktiká, liečby, fytonutrienty, adaptogény a anitvirotiká.

Bill Gates a GAVI sú zdrojom teroru WHO, lockdownov, reštrikcií a autoritárskych medicínskych výnosov, presadzujúcich vakcinačné experimenty.

Znalkyňa pomerov vo WHO Astrid Stuckelbergerová naliala čistého vína o politických motiváciách WHO a o tom, ako sa manipuluje a ohýba veda, aby donútili obyvateľstvo podriadiť sa experimentom.

Stuckelbergerová je medzinárodna expertka, ktorá hodnotí vedecký výskum a radí politikom. Napísala viac než 180 vedeckých článkov, politických štúdií a vládnych správ.

Priznáva, že tento výskum sa vykonáva na podporu politických agend a ospravedlnenie vládnej politiky.

Od roku 2009 mala na starosti medzinárodné zdravotnícke smernice WHO, ktoré sa využívali hlavne pri príprave členských štátov na jednotné konanie počas budúcej pandémie.

V centre tohto sveta vymyslenej pandémie je Bill Gates a očkovacia aliancia GAVI.

GAVI a WHO teraz riadia vlády na celom svete, ohrozujú populácie

Bill Gates má nad WHO väčšiu moc a vplyv než celé štáty.

WHO pôvodne zriadila Organizácia spojených národov, opakovane však odmietala krotiť jej diktátorské právomoci, nezákonné karanténne postupy, nátlakové očkovacie pasy a nedemokratické uchopovanie moci.

Justus Hoffmann, PhD., jeden z členov nemeckého Mimoparlamentného vyšetrovacieho výboru pre koronavírus, poukázal na to, že GAVI nemá žiadnu politickú moc, no užíva si „jednoznačnú diplomatickú imunitu“.

GAVI má tiež imunitu pred všetkými obvineniami zo zločinných obchodných rokovaní, či už sú jej možné zločinné kroky zámerné alebo neúmyselné.

„Môžu si robiť, čo chcú,“ potvrdila Stuckelbergerová. A nezodpovedajú sa žiadnej autorite.

GAVI nesmie vyšetrovať žiadny orgán činný v trestnom konaní, a to ani vtedy, keby bola Vakcinačná aliancia zapletená do nejakého zločinného sprisahania na podvádzanie či donucovanie ľudí.

Stuckelbergerová, ktorá pracovala štyri roky pre WHO v etickom výbore, považuje za „znepokojujúce“, že sa GAVI teší celkovej imunite, najmä keď GAVI, „ako korporátna entita, riadi WHO“.

Generálny riaditeľ WHO núti všetky členské štáty riadiť sa príkazmi GAVI, počnúc typom diagnostických testov a druhom dovolených liečob, až po celkovú kontrolu populácie, pandemické spravodajstvo a, to najdôležitejšie, experimentovanie s vakcínami.

Záver

Za tie roky sa WHO zdokonalila v uzurpovaní si diktátorskej moci a zdrojom jej autoritatívneho režimu, teroru a očkovacieho nátlaku je práve Gatesova GAVI.

Po mesiacoch používania PCR testov s vysokým cyklom na diagnostikovanie ochorenia COVID-19 nakoniec WHO v januári 2021 varovala svet, že tieto testy po celý čas produkovali zväčša falošne pozitívne výsledky.

Keď laboratóriá pri PCR testoch nariadia zníženie počtu cyklov, oficiálne počty covidových prípadov a úmrtí pomaly klesnú.

Tento medicínsky podvod nikdy nezastaví vlnu hospitalizácií, zápalov pľúc súvisiacich s umelou pľúcnou ventiláciou, pľúcnych infekcií z nozokomiálnych infekcií, stresom vyvolanej choroby srdca, predávkovaní liekmi, ťažkých duševných ochorení a poškodení vakcínami, ktoré teraz vládnu svetu.

Autor: Lance D. Johnson, zdroj: Naturalnews.com, spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

 

Script logo