6. 5. 2021: Представителї Русинів на Міністерстві загранічных дїл

Кінцём апріля 2021-го року звернув ся писмом з просьбов о стрїчу председа Округлого стола Русинів Словеньска (ОСРС) Петро Штефаняк на Міністерство загранічных дїл і европскых справ Словацькой републікы.

Міністер Іван Корчок повірив стрíчов державного секретаря резорту діпломації Інґрід Броцькову (на фотцї третя злїва), котра є єдночасно і членков Рады влады Словацькой републікы про людьскы права, народностны меншыны і родову рівность. Стрїча з представителями Русинів одбыла ся в середу, 5-го мая 2021-го року.

Обговорили ся меншыновы права дома і в загранічу

На Міністерстві загранічных дїл і европскых справ брали за Русинів участь председа ОСРС Петро Штефаняк (на фотцї другый злїва), далше Мілан Ян Піліп (на фотцї першый спирава), підпредседа Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы Рады влады Словацькой републікы про людьскы права, народностны меншыны і родову рівность, котрый є єдночасно і председом Уряду про Словаків жыючіх в загранічу, а Петро Медвідь (на фотцї першый злїва), член народностного выбору за Русинів і член порадного орґану з вопросів народностных меншын презіденткы Словацькой републікы Зузаны Чапутовой.

Резорт діпломації є актівным субєктом мултілатералного, але і внутрїшнёдержавного процесу імплементації обовязків Словацькой републікы в людьскоправній области, планує і наставлїня нового формату підпоры охраны людьскых прав і посередництвом проєктовой сполупраці.

Представителї Русинів познакомили Інґрід Броцькову, як єдну із найвысшых представителїв міністерства, але і далшых робітників міністерства, котры брали участь на робочій стрїчі, о історічных аспектах русиньского народа, але і о сучасности, успіхах за остатнїх веце як 30 років, але і проблемах, з котрыма ся Русины по 1989-ім роцї, коли ся знова могли приголосити ку свому народу, стрїчають на Словакії і в далшых країнах.

Через Русинів участны дістали ся в діскусії ку шыршій проблематіцї просаджованя людьскых прав і прінціпів демокрації і правной державы в загранічній політіцї, як і ку вопросу поставлїня народностных меншын і етнічных ґруп на Словакії, і в далшых країнах середнёй і выходной Европы.

Продіскутовали ся і вопросы охраны людьскых прав і правной державы, котры суть ключовыма крітеріями при просаджованю загранічнополітічных інтересів Словацькой републікы.

Русины суть лоялны жытелї своїх країн

Русины на стрїчі підкреслили, же суть лоялныма обчанами своїх держав, же суть про них тоты державы домовом. Кедьже не мають іншу свою, такзвану домовску державу, їх домовскыма державами суть тоты, де жыють, ці то є Словакія, Польща, Україна або далшы країны, в котрых жыє русиньска комуніта. І зато звернули увагу на то, же є потрібне, жебы внутрїшня і загранічна політіка тых держав думала і на Русинів, на їх права і потребы.

На стрїчі представителї Русинів потвердили, же европска інтеґрація є барз хосеннов про народы як Русины, розсіяны до дакілько держав, бо якраз Европска унія, Шенґеньскый простор забезпечують безпроблемовы контакты і сполупрацу русиньскых комуніт в окремых державах.

Председа ОСРС Петро Штефаняк передав гостительцї стрїчі подарунок од Русинів – книжкы Мала історія Русинів од Івана Попа і Хырбетом ку горам од Павла Роберта Маґочія. Участны ся попрощали з тым, же у вопросї просаджованя людьскых і меншыновых прав будуть далше комуніковати.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, ґрафічна і языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo