6. 5. 2016: Комлошка є «данёвым раём»

Село Комлошка в Боршодьско-абовско-зампліньскій жупі є історічным центром Русинів у днешнїм Мадярьску. Русины ся ту датують од 18-го столїтя. Діалект хоснованый в тій области став ся і основов при встановленю штандарду русиньского языка в Мадярьску. В Комлошцї проходили і два літнї таборы русиньской молодежи. Но Комлошка є і „данёвым раём“, котрый обявлює все веце домашнїх і загранічных фірем.

Україньска редакція Euronews принесла недавно статю Беатріск Абот під назвов „Податковий рай по-угорськи, або як нащадки русинів гроші заробляли“. В статї ся пише, же Комлошка має днесь статус „екосела“, хоць в серединї минулого столїтя векшына жытелїв, котре было русиньского походжіня, одышла до іншых реґіонів державы і село так скоро заникло. У 90-ых роках 20-го столїтя містна самосправа вырїшыла, же зрушыть вшыткы фіремны поплаткы, кідьже в селї не было жадной фірмы і зістало в нім лем дакілько жытелїв.

„Вырїшыли сьме, же буде лїпше зрушыти фіремны данї містной самосправы, жебы помочі людям робити бізніс і основати властны фірмы,“ пояснив про Euronews староста Комлошкы Ласло Котелеш.

Фінанчна кріза у 2008-ім роцї дотулила ся і Комлошкы. Село не мало жадны жрідла фінанцій. І так містна самосправа зачала рекламовати Комлошку як „данёвый рай“. Резултат? Веце як позітівный. Днесь має в Комлощцї свої центры веце як сто фірем, окрем іншого і шыфны фірмы із Голандії. Векшына в Комлошцї зареґістрованых фірем суть міджінародны транспортны сполочности, котры у Комлошцї не мусять платити містны данї.

Спокійны суть в Комлошцї, в Будапештї, но і містны. Фіремны містны данї в Мадярьску представлюють 2 процента із профіту. „Наш фінанчный оґборот за рік представлює майже міліон евр, 2 процента, котры бы сьме з того мусили заплатити містній самосправі, можеме вернути до розвитку фірмы,“ говорить єден із подникателїв в лоґістіцї. Фірмы платять данї державі, значіть Будапешт не приходить о   жадны фінанції з бізнісу в Комлошцї. Навеце, в Мадярьску лоґістічны фірмы мусять платити шпеціалны данї з транспорту, із якых ся 40 процент вертать до реґіону, в котрім фірма діє. Так ся і Комлошцї дістане грошей з бізнісу містных фірем.

Староста Котелеш підкреслює, же найвеце грошей із комлошского бізнісу має держава, бо на їй рахунок ідуть данї, но містны фірмы єдночасно дали роботу веце як 3-ём тісячам людей. І так само містна самосправа, кідьже ся Комлошка розвивать, може вынакладати намагу, жебы здобыти дотації із Европской унії, што так само може помочі розвитку села.

Комлошка є доднесь принимана як історічный центер Русинів, но по русиньскы днесь в Мадярьску бісїдує векшынов уж лем старша ґенерація. Асімілації з мадярьскым жытельством за поміг на зачатку 20-го столїтя взнык Гайдудорозькой ґрекокатолицьцкой єпархії і окремого Апостольского екзархату у Мішковцї, котры поступно перешли із церьковнославяньского на мадярьскый язык в богослужінях. Днесь існує в Мадярьску Мадярьска ґрекокатолицька метрополітна церьков.

П. М.

 

Script logo