6. 4. 2021: Наука підтверджує, же „надмірны умертя‟ не способлює коронавірус, але локдавны

Za „nadmerné úmrtia“ v Kanade, ktoré zdravotnícky a politický establišment zvaľuje na nový koronavírus (spôsobujúci ochorenie Covid-19), môže skôr nútenie ľudí zostávať doma namiesto toho, aby žili bežné životy.

Uvádza to popredná kanadská štatistická agentúra, ktorá vydala správu naznačujúcu, že to, čo tohto roku zabíja viac ľudí v porovnaní s predošlými rokmi, je reakcia vlády na koronavírus– nie vírus samotný.

Opísaním týchto úmrtí ako „nepriamych dôsledkov pandémie“ agentúra Stats Canada dokázala, že za prudký nárast počtu úmrtí v celej krajine sú zodpovedné „tak odkladané lekárske zákroky“, ako aj „zvýšené užívanie návykových látok“.

Vo svojej správe ďalej uvádza:

„V prvých mesiacoch pandémie bol týždenný počet nadmerných úmrtí a úmrtí spôsobených ochorením COVID-19 takmer v zhode a postihovali zväčša staršiu populáciu, čo naznačovalo, že zvýšenú úmrtnosť v Kanade spôsobovalo samotné ochorenie COVID-19.

V poslednom čase je ale počet nadmerných úmrtí vyšší než počet úmrtí z dôvodu ochorenia COVID-19 a tieto úmrtia postihujú mladšiu populáciu, čo naznačuje, že teraz sú v hre aj iné faktory, vrátane nepriamych dopadov pandémie.“

Agentúra Stats Canada odhaduje, že v roku 2020 bolo v Kanade asi 296 373 úmrtí. To je o 13 798 úmrtí viac, než by, nebyť údajnej pandémie, očakávali „experti“.

„Je to o 5% úmrtí viac, než sa v tom období očakávalo,“ vysvetľuje správa.

Zároveň bol celý minulý rok na vzostupe, napríklad, počet úmrtí z predávkovania.

Užívatelia drog a návykových látok, ktorí by sa inak zúčastňovali liečebných programov pre nadmerné užívanie návykových látok, už viac nemohli navštevovať svoje stretnutia, čo viedlo k pokračujúcemu užívaniu drog, ktoré mnohých z nich zabilo.

„Napríklad, v Britskej Kolumbii hlásil Úrad súdneho lekára od začiatku pandémie zvýšený počet úmrtí v dôsledku predávkovaní,“ poukazuje správa.

„Podobne aj vládna agentúra Alberta Health Services hlásila od vypuknutia pandémie pokles tak zabezpečenia, ako aj využívania programov liečby užívania návykových látok, a tiež nárast počtu s opiátmi súvisiacimi núdzových situácií a úmrtí.“

Jediní ľudia, ktorí zomierajú „na“ koronavírus, sú nezdraví seniori s už predtým existujúcimi stavmi

Agentúra Stats Canadavydala aj ďalšiu správu o sociálnych a ekonomických dopadoch lockdownov, ktorá dospela k podobným záverom.

Táto o polovicu znížila tvrdenia prvej, pričom pridala viac príkladov „nepriamych dôsledkov“, ktoré zvýšili kanadskú mieru úmrtnosti. Mnohí Kanaďania sa, napríklad, nemohli dostaviť na rakovinové skríningy, iní zasa k poradcom pre duševné zdravie.

Obe reštrikcie mali negatívny vplyv na tých, ktorí také služby potrebovali, až do tej miery, že niektorí zomreli.

 „Čo sa týka rakoviny konečníka a hrubého čreva, mohol šesťmesačný odklad prvotného skríningu zvýšiť výskyt rakoviny o 2 200 prípadov, z toho o 960 viac úmrtí na rakovinu,“ vysvetľuje spomínaná druhá správa.

Pokiaľ ide o skríningy na rakovinu prsníka, „trojmesačné prerušenie by mohlo v období rokov 2020 až 2029 zvýšiť počet prípadov diagnostikovaných v pokročilých štádiách (o 310) a úmrtí na rakovinu (o 110),“ pokračuje správa.

Ďalej dodáva, že „šesťmesačné prerušenie by mohlo viesť k ďalším 670 prípadom rakoviny v pokročilom štádiu navyše a k 250 ďalším úmrtiam na rakovinu.“

Podľa oficiálnych vládnych údajov zomrelo „na Covid-19“ len 22 000 Kanaďanov. Do toho patria aj nesprávne priradené úmrtia, ktoré, podľa vyššie uvedenej správy, boli spôsobené skôr lockdownami z dôvodu ochorenia Covid-19, než samotným vírusom.

Napriek tomu, k väčšine týchto úmrtí došlo u ľudí vo veku nad 70 rokov.

Medzitým sa 95 percent tých, ktorí neboli nikdy pozitívne testovaní na nový koronavírus SARS-CoV-2, už plne uzdravilo.

Ako totiž ukazuje štatistický prieskum, deti, tínedžeri a mladí dospelí „nemajú vysoké riziko výrazne negatívnych zdravotných výsledkov ani mortality“.

Autor: Ethan Huff, zdroje: NaturalNews.comwww150.statcan.gc.ca, spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

Script logo