6. 4. 2020: Премєр: „Одборарів поважує влада за партнерів, соціалный діалоґ є потребный.‟

Братїслава 6. апріля (TASR) Одборарів поважує влада за партнерів, соціалный діалоґ є потребный нелем у мірї, але іщі веце в сітуації як коронакріза. Повів то на пресконференції  председа влады СР Іґор Матовіч (OĽaNO) по рокованю з представителями одборовых союзів.

„Єм дуже радй, же днешня діскусія на Урадї влады СР прошла у барз коштруктівнім дусї. Вшыткы, што там сідїли, ці на стоіронї штату, ці на сторонї одборарів, сьме сі усвідомлёвали, же нашым сполочным цїлём є, жебы ся заховало штонайвеце робочіх місць. Іншак повіджено, абы штонаменше людей тов крізов потерпіло, же будуть пропущены із своёй роботы,повів председа влады СР.

„Сполочнї собі усвідомлюєме, же сьме в тім дїлї на єдній лодї і єм барз радый, же і на тій уровни сьме соціалный діалоґ зачали і наісто в нїм будеме продовжовати. Одборарів поважуєме за дуже близкых партнерів влады,‟ підкреслив премєр.

Подля презідента Конфедерації одборовых союзів (KOZ) СР Маріана Маґдошка (позн. ред.: на вышнїй фотцї справа) будуть одборовы союзы, главно у выробі, продовжоватил в соціалнім діалоґу. „Нашы выробны союзы наісто будуть продовжовати в соціалнім діалоґу, котрый сьме уж зачакли на рокованю з Міністерством господарьства СР, як ключовым резортом про ряджіня промыслу на Словакії. Буде ся поступно їднати о вшыткых условіях так, жебы сьме штонайвеце помогли робітникам, штонайвеце охранили економіку так, жебы штонайменше робітників пришло о роботу. То, самособов, в рамках можностей, котры СР буде мати,‟ доповнив Маґошко.

Портал Уряду влады СР, переклад зо словацького языка, звыразнїня писма: А. З. Фотка здрой: Topky/Ján Zeman.

Script logo