6. 4. 2019: Русин Василь Янко здобыв Цїну міста Пряшів за 2018 рік

  • Василь Янко перед русиньскым банером почас святочного привітаня зроду Русиньской уліцї в Пряшові, што была главнї ёго заслуга.

    Василь Янко перед русиньскым банером почас святочного привітаня зроду Русиньской уліцї в Пряшові, што была главнї ёго заслуга.

3. апріля 2019 на засїданю посланцїв Містьского заступительства Пряшова рїшало ся і о удїлїню Цїны міста Пряшів за 2018 рік. Меджі оцїненыма быв і довгорічный актівный посланець даного орґану і успішный дітьскый кардіолоґ, родак із русиньского села Ковбасів, Сниньского окресу – МУДр. Василь Янко (76). В. Янко оцїненый быв главнї за цїложывотну роботу в сферї педіатрічной кардіолоґії, презентацію своїх одборных знань дома і за граніцями.

В молодежных роках мав прочітану велику часть класічной російской літературы, писав стихы по російскы, ходив декламовати на конкурзы, выграв і Пушкінів памятник. По скінчіню середнёй школы у Снинї хотїв дале штудовати російскый язык і літературу в Празї. Так ся приголосив на тоты штудії. А на другім місцю приголосив ся на медицину. А стало ёго судьбов, же го прияли на медицину у Кошіцях, котру скінчів у Мартінї. А, може, так то і лїпше, бо усферї медицины здобыв вызначны успіхы і поміг, днесь мож сміло повісти, тісячам дїтей із хворотами сердця. Но што може быти красше, як дати можность продовжыти ці дати жывот людём.

Зачав докторовати у Бадеёві а од 1980 року зачав ся занимати дітьсков кардіолоґіёв і містом ёго жывота і роботы став Пряшів. Професіоналну путь зачінав у Бардейові як практічный доктор. Коротко (1989 – 1990) быв прімаром на дїтьскій клініцї в Братїславі, але пришов час нормалізації і кадры ся мінили, а він як некомуніста „не міг‟ занимати таку высоку функцію. Так ся вернув до Пряшова, де став прімаром дїтьского шпыталю. На тій функції быв шість років, потім доплатив на мечіарізм, конкретно на свою одкрытость одностно злой сітуації в здравотньцтві, конкретно і в ёго шпыталю. Не были ани апараты на дыханя. А він не міг позерати як дїти одходять у вічности, наприклад, і про такый баналный апарат на дыханя.Тота безрадность была страшна. Але поступно за помочі фундації Молоды дітям (Mladí deťom) подарило ся му доповнити шпыталь потребныма медициньскыма апаратами. Діти перестали вмерати на вычерьпаня з дыханя, но і так став цїлём крітікы і ёго одкликаня з функції, также далшы рокы свою професіоналну шпеціоналность міг апліковати  „лем‟ як амбулатный дїтьскый кардіолоґ.

МУДр. Василь Янко довгы рокы все помагав дїтём як доктор, але помагав сім функчных періодів (1990 – 2018) ай остатнїм жытелям Пряшова як посланець  Містьского заступительства Пряшова. Як актівный посланець выдобив много хосенного про Пряшівчанів, зато ся то брало до увагы при рїшаню оцїнїня В. Янка спомянутов Цїнов міста Пряшів за 2018 рік. Мы, Русины нелем з Пряшова, але і шырше, сьме му вдячны, наприклад, і за то, же „выбоёвав‟ про нас Русиньску уліцю в Пряшові.

Ґратулуєме​ зо щірого сердця к оцїнїню і желаме міцне здоровя і далшы успіхы у ёго діятельстві.

-аз-, фотка автора

Script logo