6. 3. 2018: Вышла нова книжка по польскы –«Істория Украіны. Земля і люде»

В імени орґанізаторів запрашаме на промоцию польскоязычного выданя книгы «Істория Украіны. Земля і люде» авторства професора Павла Роберта Маґочія. Введіня до жытя книгы получене буде з дискусийом, в котрій участ возмут вызначны історикы, експерты в обшыри істориі Русинів – др габ. Ян Яцко Брускій, др габ. Анджей Зємба, др габ. Ярослав Столицкій і самособом автор книжкы.

 

Труд професора Маґочія обнимат опис барз долгого періоду подій земель, на котрых сучасні находит ся украіньска держава: од археолоґічного, античного минулого, аж по подіі, якы розограли ся протягом остатніх років на нашых очах. Єст то свого рода історична енциклопедия, міцно ерудицийна. Зачудуваня выкликує орєнтация автора в величезній і многоязычній літературі того вопросу (анґлицкій, украіньскій, німецкій, росийскій, чешскій і французскій). Бере він і до увагы становиско ізраільской (жыдівской) історийоґрафіі. Доробок польскых дослідників є хоснуваний в меншій мірі, хоцкі в біблийоґрафіі находят ся опрацуваня в польскым языку. Єст то праца досправды синтетична, передумана автором, а не поклиєна з чужых нарраций. Єст комплетным описом підпорядкуваным авторскій візиі істориі, консеквентні реалізуваній автором. […]
 

[…] Істория Украіны професора Маґочія […] признає вшытко, што ся діяло на землях днешньой Украіны, за єй власну історию. Пропонує украіньскій еквівалент тзв. публичной істориі, то є офіцийной і служебной взглядом соспільных потреб уявы подій даной державы. Правду повісти єст то оддзеркаліня американьского способу писаня про прошле земель днешніх Зъєднаных Штатів Америкы, в котрий влучена єст істория вшыткых корінных народів, якы жыли на тій земли перед тым, коли пришли білы колоністы. […]

 

(Урывок з завершаючого слова др габ. Анджея Зємбы.)

 

Промоция книжкы пройде 7. марця 2018 р. о 17.00 год. в Інституті Істориі Ягайлоньского Університету в сали 17. Вчас стрічы буде мож придбати книжку в промоцийній ціні.

 

БОГДАН ҐАМБАЛЬ

 

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo