6. 3. 2017: Памятний ден в чест Адольфа Добряньского

  • Панахіду при гробі будителя Русинів А. Добряньского одслужыв о. М. Ясик із далшыма священиками 4. 3. 2017 у Чертіжнім.

    Панахіду при гробі будителя Русинів А. Добряньского одслужыв о. М. Ясик із далшыма священиками 4. 3. 2017 у Чертіжнім.

  • Oбалка книжкы о. Мґр. Мілана Ясика: Адолф Добряньскый, вызначный репрезентант Русинів XIX ст.

    Oбалка книжкы о. Мґр. Мілана Ясика: Адолф Добряньскый, вызначный репрезентант Русинів XIX ст.

В суботу, 4. лютого/фебруара т.р., в Чертіжным (при Меджелабірцях), Общество св. Йоана Крестителя торжественно почало подіі, присвячены 200. річници народин Адольфа Добряньского, вызначного політика і нацийонального будителя Русинів. Подія прошла під назвом Памятний ден в чест Адольфа Добряньского.

В грекокатолицкій церкви Вознесіня Господнього в Чертіжным за участи великого чысла вірных через пятнадцетьох священників была наперед одслужена Служба Божа. Дале о. Мілан Ясик припомнул жытьовий пут Добряньского і його будительскы заслугы для народу. Зазначыл, што споминаний днес як нацийональний герой зазнал Добряньскій і доцініня, і переслідуваня з огляду на службу русиньскому народови. Спомнул, што в час поневоліня і пребываня поза своім  селом, то Чертіжняне несли поміч його жені і родині. По смерти, хоц были і пробы бойкотуваня його похорону, то місцевы взяли в ним демонстрацийну участ.

Отец Мілан Ясик запрезентувал свою книжку пн. Адольф Добряньскій, вызначний репрезентант Русинів XIX ст.

 

Наконец, на прицерковным теметові, де находит ся гріб будителя Адольфа Добряньского, отці духовны одслужыли панихіду за усопшого основателя і першого предсідателя Общества св. Йоана Крестителя.

Боґдан ҐАМБАЛЬ

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo