6. 2. 2019: Презентація Інштітуту русиньского языка і културы ПУ у Пряшові

Kam na vysokú školu? Dnešná prezentácia Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Ďakujeme našim mladým kolegom Mgr. Michalovi Pavličovi, PhD. a Mgr. Michale Holubkovej (na fotke) za ich aktívnu účasť na podujatí, na ktorom sa prezentuje celá Prešovská univerzita.

Де на высоку школу? Днешня презентація Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты на Споєній школї Л. Подъяворіньской в Пряшові. Дякуєме нашым молодым колеґам Мґр. Міхалови Павлічови, ПгД. і Мґр. Міхалї Голубковій за їх актівну участь на пропаґачніій акції, на якій ся презентує цїла Пряшівска універзіта.

-ап-

Script logo