6. 10. 2021: Першый раз святковав ся праздник Клокочівской Богородіцї 

Праздник быв выголошеный Декретом Конґреґації про восточны церькви.

Ґрекокатолицька церьков на Словакії в недїлю, 3-го октобра 2021-го року, пережывала історічну подїю. Першый раз святковав ся праздник з назвов Память чудотворной Клокочівской іконы Пресвятой Богородіцї, Покровителькы Земпліна.

Як інформовав Пресовый центер Кошыцькой єпархії, в путницькім місцї Кошыцькой єпархії в Клокочові з той нагоды проходив одпуст.

„Многы віруючі тым вєдно зо своїм єпархіалным єпіскопом владыком Кірілом Василём пришли оддати честь копії Клокочівской іконы Пресвятой Богородіцї, котра перед веце як 350-ма роками чудотворно слызыла,“ інформує центер.

Пришли і єпіскопи зо заграніча

Запрошіня архієпіскопа Кіріла Василя на тото торжество прияв владыка Філіп Кочіш, гайдудороґскый архієпіскоп і метрополіта зо сусїднёго Мадярьска, крижевацькый єпарха владыка Мілан Стіпіч з Хорватії, як і емерітный кошіцькый єпарха владыка Мілан Хаутур. На архієрейскій літурґії, котрой главным служытелём быв ахієпіскоп Філіп Кочіш, проповідав крижевацькый єпарха Мілан Стіпіч.

На кінцю торжества архієпіскоп Кіріл Василь офіціално закінчів Юбілейный рік 350-ой річніці той події, коли чудотворно слызыла Клокочівкса ікона Пресвятой Богородіцї. Юбілейный рік быв одкрытый 4-го янара 2020-го року, но з причіны пандемії быв продовженый з єдного року на майже два.

Владыка Кіріл подяковав і свому попередникови, владыкови Міланови Хаутурови, котрый од 1997-го року ходив на того путницьке місце і обновив так почливость ку іконї в Клокочові. Наслїдно ся в містній церькви, де є копія чудотворной іконы, помолили Молебен ку Іконї Пресвятой Богородіцї в Клокочові.

Зорґанізовали научну конференцію

Праздник опередила научна конференція на тему Клокочівска Богородіця, Покровителька Земпліна, котра одбыла ся 1-го октобра в просторах Земпліньского музея в Михалївцях.

Орґанізовав єй музей у сполупраці із Славістічным інштітутом Яна Станїслава Словацькой академії наук в Братїславі і Кошіцьков ґрекокатолицьков єпархіёв. Підвечур участны конференції пішли до Клокочова на архієрейску літурґію. Літурґію з праздника Покровы Пресвятой Богородіцї служыв кошыцькый єпарха архієпіскоп Кіріл Василь.

Слїдуючій день продовжовала духовна приправа на недїльный одпуст. Была заміряна на педаґоґічных і непедаґоґічных робітників, дїти, школярів і штудентів церьковных школ і школьскых заряджінь, котрых зряджователём є Кошіцька єпархія. Архієрейску літурґію в суботу одправляв емрітный кошіцькый єпарха владыка Мілан Хаутур.

Праздник Клокочівской Богородіцї

Праздник Покровителькы Земпліна быв установленый Декретом Конґреґації про восточны церькви, котрый быв выданый у Ватіканї 21-го децембра 2020-го року. Стало ся так на основі жадости метрополіты Пряшівской метрополії sui iuris архієпіскопа Йоана Бабяка і Рады єрархів, котру веде, при нагодї 350-ой рочніцї слызіня Клокочівской іконы.

Дектрет становив, же новый праздник ся буде каждый рік святковати першу недїлю місяця октобер. В припадї, же на першу октоброву недїлю прпипаде дата 1-го октобра, што є праздник Покровы Пресвятой Богородіцї, Клокочівска ікона буде праздновати ся слїдуючой недїлї – другу в октобрї.

Клокочівску ікону Папа римскый Франціск 14-го септембра 2021-го року, по архієрейскій Літурґії св. Йоана Златоустого, котрой быв главным служытелём в Пряшові, торжественно коруновав.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм. Ґрафічна і языкова управа: ред. АРК в СР. Фото: Самуел Д. Бомбар.

 

Script logo