6. 10. 2020: Поволанка за шести Науково-фахови сход Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – Шести науково-фахови сход Дружтва за руски язик, литературу и културу „Руски язик, литература, култура, просвита и публицистика” будзе отримани 4. децембра 2020. року у Новим Садзе у рамикох 30. „Дньох Миколи М. Кочиша”.

Формулар за прияву учaшнїкох на сход, мож превжац ту, а послац го треба по 1. новембер 2020. року. Написани прилог за сход (у формату Word document) треба послац  по 20. новембер 2020. року на адресу Дружтва, Ћирпанова 27, пф 55 21000 Нови Сад, або на e-mail адреси назначени на формулару.

Микола М. Кочиш (Дюрдьов, 1.12.1928 – Нови Сад, 16.04.1973) бул визначни руски линґвиста, педаґоґ и писатель; автор руского правопису, словнїка, ґраматики, школских учебнїкох и литературних творох.

Йому на чесц ше кажди рок, починаюци од 1990. року, отримує манифестация „Днї Миколи М. Кочиша”, а кажди пияти рок и науково-фахови сход у рамикох хторого ше розпатра питаня руского язика, литератури, култури и просвити, односно обласцох у хторих вон творел.

По тераз отримани пейц науково-фахово сходи у Новим Садзе: перши бул 1993. року, други 1998, треци 2005, штварти 2010 и пияти 2014. року. Роботи зоз спомнутих сходох обявени у Зборнїку роботох Дружтва „Studia Ruthenica” число 3, 7, 10, 15 и 20, а роботи зоз Шестого. ше планує обявиц у „Studia Ruthenici“ 26 (2021).

И. САБАДОШ, жрідло: Рутенпрес, 6. октобер 2020

(Публікуєме в оріґіналї – войводиньскім варіантї русиньского языка.)

Script logo