5. 9. 2017: Публічна збірка на памятну таблу або бусту Адолфа Добряньского

  • А. Добряньскый – акварел од Народного умелця Україны В. Скакандія.

    А. Добряньскый – акварел од Народного умелця Україны В. Скакандія.

 

Dňa 18. 5. Občianske združenie Kolysočka - Kolísa vyhlásilo verejnú zbierku - na počesť 200. výročia narodenia Adolfa Dobrianskeho. V OZ Kolysočka - Kolíska chceme pomôcť obci Čertižné v okrese Medzilaborce zakúpiť pamätnú tabuľu pre Adolfa Dobrianskeho alebo dať vyrobiť jeho bustu, tak Vám dávam na známosť, že tak môžete urobiť prostredníctvom portálu Ľudia ľuďom- na tomto linku:
 

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/4521

ĽudiaĽuďom.sk - Verejná zbierka na počesť 200. výročia narodenia Adolfa Dobrianskeho

Občianske združenie Kolysočka - Kolíska…

LUDIALUDOM.SK

 

Na našom konte na portáli Ľudia ľuďom sa pár dní po darovaní akejkoľvek sumy peňazí objaví meno darcu i suma, ktorú darca daroval na vyhotovenie pamätnej tabule alebo busty Adolfa Dobrianskeho pre obec Čertižné.

 

Ak by ste nechceli darovať peniaze prostredníctvom portálu Ľudia ľuďom, je možné poslať peniaze aj priamo na účet OZ Kolysočka – Kolíska, ktorá organizuje túto zbierku. Naše číslo účtu je:

 

IBAN: SK9111110000001197317005

 

Doteraz na našu výzvu reagovali títo darcovia, ktorým sa chceme z celého srdca poďakovať za ich podporu:

18. 5. 2017 – Občianske združenie Kolysočka – Kolíska, Prešov - 100 €
1. 6. 2017 – Milan Orlovský a jeho syn – Košice - 20 €
7. 6. 2017 - Marián Grivna,  okr. Bardejov - 20 €
29. 6. 2017 – Bohuslav Harvilák, Bratislava (Čertižné) - 50 € 
12. 6. 2017 – výťažok zo zbierky na galakoncerte ku Dňu Rusínov dňa 11.6. 2017 – 21,50 €
23. 7. 2017 – Elena a Renáta Chomové, Stará Ľubovňa - 20 €
15. 8. 2017 – Jozef Badida – Bratislava (Snina) - 50 €
2. 9. 2017 - Miroslav Galajda - 100 €

 

Skopírujem tu aj text našej verejnej výzvy na portáli Ľudia ľuďom:

Cieľ výzvy

Občianske združenie Kolysočka - Kolíska so sídlom v Prešove (Solivarská 70) sa pri príležitosti 200. výročia narodenia Adolfa Dobrianskeho, ako aj kvôli pohnutému osudu tohto rusínskeho velikána 19. storočia a jeho významu pre obrodenie Rusínov - od 19. storočia do súčasnosti - rozhodlo vyhlásiť výzvu na verejnú zbierku v prospech obce Čertižné v okrese Medzilaborce za príkladnú starostlivosť o hrob Adolfa Dobrianskeho - na zakúpenie a vyhotovenie pamätnej tabule, prípadne busty Adolfa Dobrianskeho. Pamätná tabuľa, prípadne busta Adolfa Dobrianskeho (v závislosti od výšky vyzbieranej sumy), bude vystavená na čestnom verejnom mieste v Čertižnom.

Príbeh

Verejná zbierka na počesť 200. výročia narodenia Adolfa Dobrianskeho

Adolf Dobriansky bol rusínsky vzdelanec 19. storočia so širokým záberom svojich znalostí a vedomostí . Bol rusínskym buditeľom, polyglotom (ovládal 8 jazykov, vrátane svojho rodného rusínskeho jazyka), kultúrnym i verejným činiteľom Rakúsko - Uhorska, uhorským politikom, rečníkom, rakúskym a uhorským technickým reformátorom, inžinierom a publicistom. Adolf Dobriansky bol jedným z najvzdelanejších rusínskych buditeľov 19. storočia, ktorý svoj život zasvätil aj povzneseniu rusínskeho národa, za čo si vyslúžil prenasledovanie zo strany maďarských úradov a nakoniec vyhnanstvo v rakúskom Innsbrucku, ďaleko od svojho rodinného sídla v Čertižnom, dnes na severovýchode Slovenska. Bol čestným a zásadovým človekom, ktorý so svojou manželkou Eleonórou založil veľkú 12-člennú rodinu. Bol prvým predsedom gréckokatolíckeho Spolku sv. Jána Krstiteľa a predsedom gréckokatolíckeho Spolku sv. Vasiľa Veľkého a jedným zo zakladateľov Matice slovenskej v roku 1862 a veľkým priateľom rímskokatolíckeho kňaza, slovenského buditeľa Jonáša Záborského. Keďže jeho rodinné sídlo v Čertižnom bolo zničené na začiatku I. svetovej vojny v roku 1914 rakúskymi vojakmi, členky a členovia Občianskeho združenia Kolysočka - Kolíska sa rozhodli vyhlásiť výzvu na verejnú zbierku v prospech obce Čertižné v okrese Medzilaborce na zakúpenie pamätnej tabule, prípadne vyhotovenia busty Adolfa Dobrianskeho. 
Vyzývame všetkých, ktorých oslovil pohnutý život tohto významného buditeľa Rusínov, ale i Slovákov, aby prispeli na konto tejto verejnej výzvy Občianskeho združenia Kolysočka - Kolíska so sídlom na ulici Solivarská 70 v Prešove. Budeme Vám vďační za hocakú sumu, ktorou prispejete na pripomenutie života a diela veľkého Rusína 19. storočia, zástancu Rusínov a kritika nespravodlivého postavenia Rusínov a Slovákov v Rakúsko – Uhorsku v 19. storočí. 
Z knihy Adolf Dobriansky, významný predstaviteľ Rusínov 19. storočia, autora Milana Jasika, gréckokatolíckeho kňaza, vyberáme slová Adolfa Dobrianskeho, ktoré v roku 1849 adresoval Rusínom: "Prebuďte sa, bratia, do nového života. Prebuďte sa nie do nariekania a zvady, ale do spoločnej práce na povznesení našej národnosti. Musíme nám danú slobodu silne ochraňovať, rovnako vieru a žiadať rovnaké práva, aké majú iné národy (mal na mysli v Rakúsko - Uhorsku). Všetkými silami musíme rozvíjať našu národnosť a mať v úcte našu reč a literatúru."

 

Adolf Dobriansky sa narodil 18. decembra 1817 v Rudlove pri Vranove nad Topľou a zomrel 19. marca 1901 v Innsbrucku v Rakúsku. Pochovaný bol za účasti dvanástich gréckokatolíckych kňazov 24. marca 1901 v Čertižnom, jeho rodinnom sídle. Hrob Adolfa Dobrianskeho sa nachádza severovýchodne od čertižnianskeho gréckokatolíckeho chrámu, neďaleko od jeho mladšieho brata Kornela na obecnom cintoríne. 

Adolf Dobriansky bol rusínsky vzdelanec 19. storočia so širokým záberom svojich znalostí a vedomostí. Vyrastal v zmiešanej rodine gréckokatolíckeho kňaza a dcéry levočského mešťanostu. Okrem rusínskeho jazyka ovládal jazyk maďarský, nemecký, francúzsky, slovenský, ruský, latinský a grécky. Študoval filozofiu v Košiciach, právo na právnickej fakulte v Jágri, neskôr na  banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, na ktorej získal kvalifikáciu banského a lesníckeho inžiniera. Vysokoškolské štúdium ukončil na Vysokej technickej škole vo Viedni. Na základe rozsiahlych vedomostí sa Adolf Dobriansky stal odborným banským poradcom rakúskeho cisára Ferdinanda a dvorným radcom cisára Františka Jozefa I. V Banskej Štiavnici si našiel manželku, Eleonóru Milviusovú, s ktorou mali spolu10 detí.

Napriek tomu, že Adolf Dobriansky bol vo svojej profesionálnej kariére verný habsburgskej monarchii a cisárskym dekrétom mu bol udelený rytiersky titul za reguláciu riek v Rakúsko -Uhorsku, za chemicko - geologické výskumy minerálnych prameňov... a dvakrát bol zvolený za poslanca uhorského parlamentu, pričom mu bolo zabránené svoj mandát vykonávať, po jeho smrti rakúski vojaci na začiatku I. svetovej vojny, v roku 1914, pred očami jeho manželky Eleonóry Dobrianskej, zapálili ich rozľahlú rodinnú kúriu v Čertižnom, ktorá zhorela do tla. 

Kvôli pohnutému osudu tohto rusínskeho velikána a jeho dodnes nedocenenému významu pre obrodenie Rusínov od 19. storočia podnes, sme sa v Občianskom združení Kolysočka - Kolíska rozhodli vyhlásiť výzvu na verejnú zbierku pri príležitosti 200. výročia narodenia Adolfa Dobrianskeho. Celý výťažok zbierky venujeme obci Čertižné v okrese Medzilaborce za príkladnú starostlivosť o hrob Adolfa Dobrianskeho i ďalších rusínskych buditeľov na obecnom cintoríne, aby z nej mohla dať vyhotoviť pamätnú tabuľu alebo bustu Adolfa Dobrianskeho - v závislosti od výšky vyzbieranej sumy. 

Logo s portrétom Adolfa Dobrianskeho je vlastníctvom Okrúhleho stola Rusínov na Slovensku, ktorý vyhlásil rok 2017 za rok Adolfa Dobrianskeho. 

 

(Публікуєме в оріґіналї – словацькім языку.)

Script logo