5. 8. 2019: Творы Юрия Новосільского трафлят до реґістру памятників

Нижньошлезска воєвідска консерваторка Барбара Новак-Обелінда зачала процедуру впису до реґістру памятників вшыткых вроцлавскых творів Юрия Новосільского.

А результатом того єст заблокуваня плянуваного демонтажу іконостасу во вроцлавскій православній кафедрі при улици св. Миколая. Як пояснял парох о. Єжы Щур, іконостас мал быти выміненый, бо не єст полный і не сполнят свойой ролі – не одділят олтарной части і храму вірных. Тоты пляны выкликали порушыня серед специялистів і любителів штукы. Новосільскій то леґендарный артиста, єден з найвыдатнійшых сучасных малярів в Польщы. Ідентифікувал ся з православійом, але робил тіж для католиків і грекокатоликів. З вроцлавскых творів артисты до державного реґістру трафлят м.ін. вітражы в костелі покорвы св. Варфоломія, іконостас, хоругви і іконы з грекокатолицкой кафедры, што ся находит на плаци єпископа Нанкєра. В православній кафедрі окрем іконостасу авторства Новосільского сут іщы фрескы на склепліню олтаря і в каплици Воздвижыня Господнього Креста. Іконостас тот уж раз прібувано здемонтувати, было то в 70. роках минулого столітя. Товды помогла інтервенция православного митрополиты Василия.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского язы

Script logo