5. 6. 2020: Премєр: „Передчасно крізовый став не будеме рушыти, але не хочеме го ани продовжовати.‟

Скорше як по 90 днёх ся крізовый став рушыти не буде. По засїданю крізового штабу то повів председа влады СР Іґор Матовіч (OĽaNO) (влїво), котрый додав, же кедь буде переважати добра епідеміолоґічна сітуації, крізовый став ся продовжовати не буде.

Матовіч підкреслив, же зрушінём крізового ставу ся жывот на Словакії жадным способом выразно не змінить напротив крізовому ставу. „Є то міф, котрый ту дакотры розшырюють,‟ повів Матовіч, вказав притім на увольнёваня рештрікцій, котры нормалный жывот штораз веце приближують сітуації перед выпукнутём пандемії. Праві наспак, „добігнутя‟ крізового ставу подля нёго уможнить аналізовати і ефект послїднїх кроків, ці не запричінили зась навернутя інфекції.

Підкреслив і то, же конець крізового ставу не значіть ани конець повинной карантены. „При продовжуючім одкрываню граніць буде повинна карантена страчати смысел. Будеме ся зась вертати ку вызам на особну одповідность,значіть переходиме поступно ку утлумлёваню штатной карантены, але то залежыть праві в увольнёваню режіму на граніцях,‟ підкреслив шеф кабінету.   

Міністер внутра СР Роман Мікулець (OĽaNO) oзнамив, же на далшім засїданю влады буде приправлена пропозіція на зрушіня заказу згромаждёваня ся. Матовіч в тім одношіню указав на то, же ани в сучасности не є тото право в повній мірї заказане. „Даколи перед тыжднём єм перед урядом влады відїв ґрупу людей, бабкы там тримали транспаренты, же не суть згодны з НАТО, з 5Ґ, з Матовічом. Але зась ішло о наголошіня зрупованя до 100 людей,‟ припомянув.

Здрой: Медіалный сервіс Уряду влады СР, переклад зо словацького языка: А.З.

Script logo