5. 6. 2020: Іґор Матовіч: „Отваряме граніцї меджі Чеськом, Мадярьском, Австріёв і Словакіёв.‟

Штатны граніцї меджі Чеськом, Мадярьском, Австріёв і Словакіёв суть од пятніцї, 5. юна 2020 8:00 год., про жытелїв тых країн одкрыты без обмеджіня, повів то днесь рано на словацько-мадярьскім гранічнім переходї Медведёв – Вамосшабаді председа влады СР Іґор Матовіч вєдно з мадярьскым премєром Жойтом Семіном.

Словацькый премєр повів, же ся скінчіло стороча од підписаня Тріаноньского мірного договору, котрого рочніця была у четверь (4. 5. 2020).

„Днесь сьме ту сімболічно на граніцях і позераме до будучности,‟ підкреслив Матовіч, подля котрого є днешнїй день навернутём ку слободї жытелїв Словацькой републікы і Мадярьской републікы, як і навернутём до нормалного режіму. Міністерьскый председа оцїнив, же обчане обох країн приступовали ку коронавірусї пандемії одповідно.

Подля Семіновых слов быв договор меджі уведженыма штирёма країнами о зрушіню дотеперїшнїх епідеміолоґічных рештрікцій можный з той причіны, же пандемія є уж на уступі, зато є мож зреалізопвать дуже важну етапи отваряня ся.

„Є то отваряня граніць в тым смыслї, же обмеджіня, котры компліковали нашым обчанам вольный рух і путованя, теперь заникнуть,‟ додав з примітков, же як Словакія, так і Мадярьско прияли добры і вчасны рештрікції.

Здрой: Медіалный сервіс Уряду влады СР, переклад зо словацького языка: А. З.

Script logo