5. 5. 2021: Приправлюєме інтересну выставу: Дубаёвы – Анна і єй дїти

Выстава буде заміряна на презентацію особностей iз русиньскым корінём посередництвом родины Дубаёвых. Будуть на нїй заступлены 3 ґенерації, 24 членів родины Дубаёвых одпрезентованых в 6 выставных просторах.

Єй цїлём є презентація особностей з области културы, уменя, наукы і школства. Тоты особности будуть одпрезентованы через історію родины Дубаёвых, котру розповість главна персона Анна Дубаёва – мама талентованого маляря Михала Дубая, вызначного култорного діятеля жыючого в Пряшові, сполуоснователя Крайской ґалерії (Шарішской ґалерії), Штатной научной бібліотекы, Україньского народного театру, Музея україньской културы і далшых културных інштітуцій і єдного з найвызначнїшых ґрафіків Словакії, акад. маляря, професора, Народного умелця Ореста Дубая.

Вернісаж выставы буде 4. 6. 2021 о 16:00 в просторах музея на Масариковій ул. ч. 20 в Пряшові. Потырвать выстава до 4. 10. 2021.

В припадї змін протіпандемічных опатрінь Вас будеме завчасу інформовати.

* * *

Pripravujeme zaujímavú výstavu: DUBAYOVCI – Anna a jej deti

Výstava bude zameraná na prezentáciu osobností s rusínskymi koreňmi prostredníctvom rodiny Dubayovcov. Budú na nej zastúpené 3 generácie, 24 členov rodiny Dubayovcov odprezentovaných v 6 výstavných priestoroch.

Jej cieľom je prezentácia osobností v oblasti kultúry, umenia, vedy a školstva. Tieto osobnosti budú odprezentované cez príbeh rodiny Dubayovcov, ktorý vyrozpráva hlavná postava  Anna Dubayová – mama talentovaného maliara Michala Dubaya, významného kultúrneho dejateľa pôsobiaceho v Prešove, spoluzakladateľa Krajskej galérie (Šarišskej galérie), Štátnej vedeckej knižnice, Ukrajinského národného divadla, Múzea ukrajinskej kultúry a ďalších kultúrnych ustanovizní a jedného z najvýznamnejších grafikov Slovenska, akad. maliara, profesora, Národného umelca Oresta Dubaya.

Vernisáž výstavy bude 4 .6. 2021 o 16:00 v priestoroch múzea na Masarykovej ulici 20 v Prešove a potrvá do 4. 10. 2021.

V prípade zmeny protipandemických opatrení, týkajúcich sa návštev v múzeu, Vás budeme včas informovať.

 

PhDr. Ľuba KRAĽOVÁ, PhD., SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Script logo