5. 4. 2021: Віролоґ Клемпа: „В очкованю переписуєме історію. В септембрї придуть на ряд дїти‟

Od decembra minulého roka totiž svet bojuje s epidémiou koronavírusu najúčinnejšou zbraňou - očkovaním. O jeho masívnom charaktere a celosvetovom priebehu sa HN rozprávali s vedeckým pracovníkom SAV a virológom Borisom Klempom.

Súčasná pandémia koronavírusu upriamila pozornosť na masové očkovanie, ktoré je podľa odborníkov nevyhnutným riešením aktuálnej situácie. Čo presne sa však rozumie pod masívnym očkovaním?

Masívne očkovanie prebieha v podstate neustále a poznáme ho takmer všetci. Je to ten typ vakcinácie, ktorý absolvujú predovšetkým malé deti ako povinnú prevenciu proti starým známym ochoreniam. Z tých, ktoré vymizli práve vďaka masívnemu očkovaniu, môžeme spomenúť napríklad pravé kiahne. Napriek tomu, že masívne očkovanie je už dlhoročná pomerne rutinná záležitosť, v súčasnej pandemickej situácii sme očitými svedkami bezprecedentnej situácie.

V čom teda spočíva bezprecedentnosť aktuálnej pandémie z pohľadu masívneho očkovania?

V tom, že očkovanie na jednej strane prebieha súbežne na celom svete, na druhej strane sa vykonáva vo všetkých vekových kategóriách - s výnimkou detí. Ak sme spomenuli, že predstava masívneho očkovania je spojená najmä s postupnou vakcináciou najmenších, teraz sa snažíme v jednej chvíli zaočkovať čo najviac ľudí rôzneho veku a k tomu vo všetkých krajinách sveta a v čo najkratšom čase. A to je, samozrejme, mimoriadna situácia, akú si v takýchto rozmeroch sotvakto pamätá.

Zdroj: HN Slovensko, skrátené

Script logo