5. 4. 2020: Помагають і штуденты-добровольници

Высше тридцять штудентів Факулты здравотницькых одборів Пряшівской універзіты в Пряшові помагають в сучасности як добровольници в шпыталях і здравотницькых заряджінях.

Факулта діспонує 3D друкарнёв і про здравотників безплатно вырабляють PET-G щіты. Універзіта понукла і інтернет про потребы шпыталя. Затля їх выужыло пять захранарів з Кошіць, котры там были в рамках карантены. Факулта послала вшыткым штудентам вызву на добровольницьку поміч, на котру зареаґовали і приголосили ся до шпыталїв у Пряшові, Старій Любовнї, Бардеёві і в Михалївцях. „Тоты штуденты суть затля насаджены в першій лінії і розписаны до служеб на вступных філтрах до шпыталїв, де приходячім паціентам міряють теплоту, здобывають потребны інформації з їх анамнезы, просять ся на причіну навчівы шпыталя і поучають їх о далшых поступах, ‟ інформовала о тім говоркыня універзіты Анна Полачкова. Штудентам ся так зарахують і годины до клінічной практікы.

TASR, кор. А.К., здрой: НН Інфо Русин, доповнїня фотоґрафії: А. З.

Script logo