5. 4. 2019: Жебы слова новой презіденткы не зістали лем передволебнов фразов

  • • Новозволена перша презідентка женьсккого роду на Словакії – Мґр.Зузана Чапутова, до своёй функції буде інавґурована 15.юна 2019.

    • Новозволена перша презідентка женьсккого роду на Словакії – Мґр.Зузана Чапутова, до своёй функції буде інавґурована 15.юна 2019.

Кампань на презідента​ Словацькой републікы сьме слїдовали уважно, а іщі веце, ці ся дакотрый із кандідатів поставить на сторону акцептованя і реалізації прав народностных меншын на Словакії. Але стало ся то, а то у выступлїню Зузаны Чапутовой перед вольбами презідента, як і по єй зволїню. Віриме, же то не быдуть порожнї слова...

Але панї Чапутова бы собі мала увідомити, же єй спомянутя сі на рародностны меншыны, то є добра річ, але треба в будучности з єй боку помочі розвитку народностным меншынам, бо їх представителї были тыж єй волителями, а ани, кебы не были, так треба на Словакії решпектовати, же є ту 13 державов узнных народнострных меншын а і тоты суть єй „овечкы‟. А о вшыткы овечкы, так як ся о них старать церьков, бы ся мала старати і нова презідентка.

Іщі раз підкрелюєме, же на Словакії суть узнаны 13 народоостны меншыны, з того лем дві суть бездержавны – ромска і русиньска, але і тоты мають свої права і їм треба помагати, а іщі веце з боку Словацькой републікы, котру они поважують за свою домовину.

-аз-

Script logo