5. 2. 2020: Олена Дуць-Файфер стала лавреатком нагороды ім. Антония Годинкы

Лютого/фебруара в Будапешті пройде торжественне вручыня памятной преміі імени Антония Годинкы за выдатну діяльніст з обшыри розвитку русиньского языка і культуры. Тогорічном нагороды остала проф. Олена Дуць-Файфер. Ґалю вручыня нагороды рыхтує Вседержавне Общество Русиньской Інтеліґенциі Мадяр ім. А. Годинкы. Проф. Дуць-Файфер выголосит на місци доповід про ролю лемківской літературы в розвитку і сохраніню етнічной достоменности Лемків. Проф. Олена Дуць-Файфер є активном соспільном діячком, дослідничком, поетком та науковом працівничком Ягайлоньского Університету. Є основательком специяльности росийска філолоґія з русиньско-лемківскым языком, напряму студий, што веденый был парунадцет років на Педаґоґічным Університеті в Кракові. Через долгы рокы проф. Дуць-Файфер была представничком лемківской меншыны в Спільній Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын.

Ольга ПЕЛЕХАЧ, ЛЕМ.фм, фото: А. З.

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo