5. 12. 2019: Інавґурація новых прибытків в експозіції ММУЕВ і презентація книжок о ММУЕВ / Inaugurácia nových prírastkov v expozícii MMUAW a krst kníh o MMUAW

NÁZOV:               INAUGURÁCIA  DIEL

Andy Warhol David Hockney Banksy Steve Kaufman

 

KRST KNÍH

FACTOR-Y  a  MUUAW 2.0

 

KURÁTORI:

Mgr. Martin Cubjak, riaditeľ MMUAW

Michal Bycko, PhD., kurátor MMUAW

 

TERMÍN:              19. 12. 2019 /štvrtok/ o 16:00 hod.

MIESTO KONANIA:         STÁLA EXPOZÍCIA  DIEL ANDYHO WARHOLA v MMUAW

 

INAUGURÁCIA DIEL

Inauguračné výstavy sú takým typom výstav, ktoré sledujú prioritný cieľ – predstaviť verejnosti nové diela v rámci stálych expozícií. Sú výsledkom manažérsko-odborných schopností tímu múzea a v dobrom zmysle slova prezentačnou pýchou akvizičnej koncepcie. Rozširovať expozície múzea o nové diela v rámci zbierkového fondu alebo dlhodobých výpožičiek je v kontexte diel Andyho Warhola, pop-artu všeobecne, a súčasného umenia inšpirujúceho sa alebo odvolávajúceho sa na pop-art, mimoriadne náročná úloha. Andy Warhol patrí k najrýchlejšie obchodovateľným umelcom na svete, jeho najlacnejšie diela sa pohybujú v desiatkach tisíc eur. Podobne sú na tom aj ďalší svetoví umelci pop-artu:  Keith Haring, Robert Indiana či Roy Lichtenstein. Z týchto dôvodov je preto vzácne získať diela týchto umelcov pre expozície múzea v dobrej kondícii, v zberateľsky zaujímavej edícii,  a v téme, ktorá vie byť pre konzistentnosť expozícií adekvátna. 

Inaugurácia bude mať 19. 12. 2019 v MMUAW skutočne exkluzívny charakter. Predstavíme Vám až 26 nových diel od 4 autorov svetového významu. Prvýkrát na Slovensku budú môcť návštevníci múzea vidieť kompletné portfólio diel „Love“ od Andyho Warhola a jeho tri ďalšie diela: „Committee 2000“, „Jimmy Carter“ - portrét bývalého amerického prezidenta s jeho signatúrou, a „Shoe and Leg“ - dielo z predpop-artového obdobia autora. Kým Andy Warhol je v dejinách umenia známy ako kráľ pop-artu, jeho spolupracovník z legendárnej Factory Steve Kaufman je považovaný za princa tohto dominantného umeleckého hnutia druhej polovice 20. storočia. Inaugurovať budeme až 16 diel na plátne od Kaufmana, medzi ktorými nebudú chýbať portréty Marilyn Monroe, Elvisa Presleyho, Céline Dion, Dalajlamu či výtvarné modifikácie slávnej Warholovej Campbellovej polievky. Slovenskú premiéru budú mať aj diela dvoch súčasných svetových umelcov. Obaja patria k súčasnej svetovej „extralige“. Od Davida Hockneyho predstavíme kolorovanú litografiu z obdobia rokov 1978-1980 pod názvom „Pool“, čo je významným výstavným míľnikom v súvislosti s týmto umelcom. David Hockney je, podobne ako bol kedysi aj Andy Warhol, rekordérom najdrahšie predaného diela od žijúceho autora na svetovom trhu s umením. Posledné dve diela budú doslova čerešničkou na torte inauguračného večera. Jeden z najpopulárnejších umelcov, ak nie najpopulárnejší v kontexte súčasného umenia,  hviezda street-artového sveta – BANKSY sa po piatich rokoch opäť výstavne vracia do Múzea moderného umenia Andyho Warhola, a to skutočne vo veľkom štýle – s originálnou grafikou „Strawberry Donut“, a s atypickým dielom „Watchtower“, ktoré vytvoril ručným vyrezávaním z olivového dreva počas svojho pobytu v Betleheme pre Santas Ghetto v roku 2007, patrí k dielam s protivojnovou tematikou. Darí sa nám uskutočňovať koncept rozširovania prezentácie nových diel, konzistentných s dielami osobnosti Andyho Warhola, čoho dôkazom je aj inaugurácia, na ktorú Vás srdečne pozývame.

Mgr. Martin Cubjak, riaditeľ MMUAW

 

 

 

Inaugurované diela budú vystavené do konca januára 2020.

Po inaugurácii diel bude krst dvoch kníh o MMUAW a jeho aktivitách, spojený s autogramiádou zostavovateľov kníh.

KRST KNÍH

FACTOR - Y

Ateliér, obývačka, spálňa, nahrávacie štúdio, kino, otvorený priestor pre kohokoľvek a doslova čokoľvek – tým všetkým (a ešte viac) bola legendárna Silver Factory Andyho Warhola. Bola aj miestom, kde rozkvitol do svojho najkrajšieho obdobia newyorský underground, kde vznikali prvé intermediálne projekty a v ktorom (na prvý pohľad) „zdravý rozum“ dovolenkoval. Pre dejiny umenia je to však dobré. Factory – to bola veľká párty. Dovolím si tvrdiť, že možno jedna z najväčších a najkonzistentnejších, keďže pre svet umenia vyprofilovala fenomenálnu postavu – kráľa pop-artu. Tento faktor sa pre nás stal inšpirujúcim. Dokonca až tak, že Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach v minulosti publikovalo niekoľko občasníkov pod názvom Factor-Y. Tieto noviny reflektovali najmä činnosť múzea, no mohli ste v nich nájsť aj rôzne štúdie z teórie umenia, muzeoedukológie, alebo informácie o zaujímavých projektoch zo sveta. Tento formát nás bavil, tak sme sa rozhodli, aj vzhľadom na pestrosť a kvalitu aktivít, ho tentokrát reorganizovať. Základný posun je v rozsahu informácií a v koncepcii, akou ich komentujeme a prezentujeme. Factor-Y je predovšetkým sprievodcom aktivít Múzea moderného umenia Andyho Warhola za posledné dva roky. Nie je však ich databázou. Vyberali sme ich podľa dvoch základných atribútov:  ich premiérový či pilotný charakter, ktorý bol niečím špecifický, a spôsob, akým boli prezentované širokej verejnosti. Ich význam sa v tejto publikácií snažíme komentovať, minimálne predložiť krátky príbeh, na pozadí ktorého sa koncepty týchto aktivít realizovali. Factor-Y je pre nás spôsob, ktorým môžeme populárnou formou spojiť múzejnú prácu so zábavou, ktorej cieľom je experimentovať so skúsenosťou a zážitkom návštevníka múzea, na druhej strane profilovať edukačný a výskumný aspekt múzea. Pre nás, ktorí máme radi múzeum a umenie, sú aktivity prezentované v tejto publikácii iba inou podobou tej párty, ktorá bola príznačná pre Factory v srdci newyorského Manhattanu. Myslíme si, že tak to má byť. Tento text by som mal písať ako jeden zo zostavovateľov tejto publikácie a zároveň riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, v tomto kontexte sa mi však mimoriadne páči jeden z výrokov Andyho Warhola, ktorý súvisí s jeho filmovou tvorbou: „Nepovažujem sa za režiséra, je to film, ktorý sa usmerňuje sám.“

                                                                                                                                                             M. C.

MMUAW 2.0

To, čo sa zdalo nemožné, sa stalo realitou. Múzeum situované na periférii Slovenska, ktoré hosťuje diela jedného z „najcentrálnejších“ umelcov sveta 20. storočia, prežilo 28 rokov v špecifických architektonických priestoroch. Aj v súčasnosti sa ho dotýkajú zmeny, alebo skôr túžba po zmenách – ideových, strategických či architektonických. Múzeum sa atestovalo v čase a dnes uvažujeme o jeho premene alebo „upgradovaní“ na vyššiu verziu. Súčasťou tejto zmeny je aj vízia jeho rekonštrukcie, aby sa jeho morálne starnutie mohlo reštartovať do podoby múzea 21. storočia, ktoré sme nazvali ako Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 2.0. V centre nášho záujmu je i naďalej návštevník, no tentokrát s už rozšírenými možnosťami zážitku, rešpektujúc pritom súdobú architektúru budovy a princípy odkazu Warholovej legendárnej Factory, ktorá bola nielen miestom pre umeleckú tvorbu, ale aj laboratóriom pre mnohé rôznorodé experimenty, intermediálne a multimediálne projekty či performancie. Princíp multiplikácie, „priestoru ako obrazu a obrazu ako priestoru“, miesto pre „ležérny“ oddych, ale najmä intenzívny zážitok z umenia, interaktívnosť, aplikácia technologických prvkov (svetelných, zvukových, projekčných a holografických) ako augmentovaná skúsenosť návštevníka múzea, sa stal základným fokusom. Samotné múzeum je pre nás umeleckým dielom a artefaktom, jeho responzívny a adaptívny charakter je kľúčovým z pohľadu nového konceptu. V tejto základnej myšlienkovej línii, na pozadí skratky metafory Warholovho „Brillo Box“ či „Campbellových polievok“ ako zrkadiel pre masovo pochopiteľné reflexie konzumnej spoločnosti (ale aj z pozície náročného teoretika, ktorý hľadá, podobne ako Arthur Danto, hlbšie interpretácie za zdanlivo zrozumiteľnými odkazmi tvrdého realistického „robotizmu“), sme v spolupráci s kreatívnym open-source zoskupením DIG z Košíc realizovali rozšírenú štúdiu, ktorá projektuje úroveň vízie zatraktívnenia tejto významnej a svojím spôsobom „paradoxnej“ kultúrnej inštitúcie. 

Script logo