5. 11. 2018: Ґорлиці і Бардиів просят молодіж до фотоґрафічного конкурсу

В послідніх днях оголошено 8. річнк польско-словацкого фотоґрафічного конкурсу «Мій Низкій Бескід». Тогорічна едиция направлена єст на шкільну молодіж, максимально до 20-ого рока жытя. Працы приниманы будут до 16. листопада/новембра 2018 р.

Конкурс орґанізуваний єст в рамках партнерства двох міст з обшыри Низкого Бескіду. Партнерами сут польскє місто Ґорлиці і словацкій Бардиів, а точнійше Ґорлицкій Центр Культуры – Польско-Словацкій Дім ім. Душана Юрковича в Ґорлицях, Містецкій Уряд в Ґорлицях та Центр Культуры і Туристикы – Польско-Словацкій Дім в Бардийові.

 

Дві катеґориі

Орґанізаторы конкурсу выріжнили дві тематичны катеґориі. Каждий має право выбрати собі, до якой ґрупы його знимка буде навязувала –ци буде ся тыкала люди і культуры, ци односила до природы і архітектуры Низкого Бескіду.

Як інформувал словацку державну пресову аґентуру TASR працівник Культурного і Туристичного Центру та Польско-Словацкого Дому в Бардийові, кажда фотоґрафія мусит быти вытворена особисто автором, а при тым конечным є, жебы навязувала до головной темы – Низкого Бескіду. Знимкы повинны вказати красу і характеристику реґіону.

 

Свобідна форма

Каждий участник може переслати до конкурсу максимально 5 фотоґрафій. Форма знимок є свобідна. Мож творити працы кольоровы, чорно-білы або в сепіі. Мінімальны выміры фотоґрафічного паперя мусят быти 20×30 цм. Роботы мают быти записаны на CD і пак пересланы на адрес орґанізаторів. Конкурс орґанізуваний єст про шкільну молодіж в двох віковых катеґориях, до 12-ого і 20-ого рока жытя.

Знимкы треба слати на адрес Польско-Словацкого Дому ім. Д. Юрковича до 16. листопада/новембра 2018 р. до 15.00 год.

Реґулямін конкурсу і зголошыньовий формуляр найдете на сайті www.gck.gorlice.pl.

Севериян КОСОВСКЫЙ, лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo