5. 10. 2019: „Енді Варголь: Обявліня‟

  • • Енді Варгол перед своёв верзіёв Леонардa да Вінчі Послїднёв вечерёв, котру ґеній уменя Л. да Вінчі намалёвав у 1498. Тота ішпіровала і Варгола.

    • Енді Варгол перед своёв верзіёв Леонардa да Вінчі Послїднёв вечерёв, котру ґеній уменя Л. да Вінчі намалёвав у 1498. Тота ішпіровала і Варгола.

Музей Енді Варголя в Пітсбурґу онедолга одкрыє нову выставу під назвом „Енді Варголь: Обявліня‟. Тема выставы прикликує сакрум. Як раз тота сфера в Варгольовій творчости дотля была рідко стрічаном. Артисту світ знає найбарже з пошыреных консумпцийных взорів та творів присвяченых популяризациі славных персон і брендів.

Ближуча ся выстава буде офіцияльно одкрыта в Пітсбурґу 20. жолтня/октобра 2019 р. Подібны до ней были уж орґанізуваны в рідных Меджелабірцях, а і в Ватикані. Постепенно світ познає інчу натуру, зверха контроверсийного, перекрачаючого границі, Енді Варголя. Чловека одникаль, котрый заховал в собі русиньску привязаніст до віры. Як чытати мож в запрошыню на выставу, Варголь был практикуючым грекокатоликом, беручым участ в богослужынях вєдно зо свойом матірю – Юлийом Варгольовом. Там, де прожывала його родина серед інчых еміґрантів з Карпатской Руси, конечно і соспільне жытя было орґанізуване попри церковным. Обявліня то проба влияня його корени, запущеных вчас молодых років в Пітсбурґу, на пізнійшу творчіст в Ню Йорку, котра довела до оголошыня го корольом поп-арту.

Християньскы мотивы часто являли ся в выразных, або лем метафорных формах в його творчости. Еспозиция запрезентує не лем тоты творы, котры явно і безпосередньо одкликуют ся до біблийных передань, але самособом через зрозумліня інчых прац артисты обзераючый буде мал можніст одкодувати його духовіст. З другого боку, пізнійшы маніфестациі віры не были просты, што вказувал в працах. Покус кєпкувал, бавил ся стилями і символиком, котра выходит з істориі західнього і східнього християнства, парафразуючы іх в контексті попкультуры. Культура попу здає ся николи не одвела го од віры, попри тым, же середовиско, в котрым ся обертал, што найменьше реліґійніст мала на дальшых плянах.

Выстава представит більше як сто предметів з постійной колекциі музею, в тым чыслі і архівальны материялы, рисункы, образы і фільмы. Завдякы такым роботам як фільм о заході сонця з 1967 р. і рожевій Тайній вечері (1986 р.) інспіруваній Леонардо да Вінчі музей хоче вказати на інтимный вид творчого процесу Варголя, представляючы свіже пізріня на артисту. Послідній період його творчости то по части одношыня до християньскых мотивів. Він же здає ся быти найменьше знаный серед шырокого світа. Тота і вчаснійшы выставы як раз мают тото змінити. В пітсбуржскым музею еспозицию видіти буде мож до лютого/фебруара будучого рока.

Севериян КОСОВСКІЙ, ЛЕМ.фм, фотоtheartnewspaper.com

Script logo