4. 8. 2018: Нажаль, вышли лем двi чісла часопису про русиньскы дїти – Колысочка

Обчаньске здружіня Колысочка – Kolíska выникло взникло лем пару років дозаду, але зробило уж дость хосенной роботы про русиньскы дїти. В першім рядї зорґанізовало під веджінём ёго председнічкы  ПгДр. Любы Кралёвой, ПгД., дость велё вечернїх школ літературного русиньского языка в різных містах і селах, што треба належно оцїнити, бо навчаня русиньского языка і културы дотогды ся учіло лем у малій части міст і сел северовыходной Словакії. Было бы барз добре, кебы вшыткы вечернї школы ся дістали до сіткы рядных школ міністерства школства з навчанём русиньского языка або з навчалным языком русиньскым, тым бы мали реґуларну підпору од штату і злїпшыла бы ся якостя навчаня русиньского языка в тых школах.

Окрем орґанізованя вечернїх школ про русиньскы дїти, зорґанізовали дакілько културно-освітнїх акцій, выдали про дїти компактны діскы і книжкы, а наконець зачало выдавати Колысочку – часопис про русиньскы дїти. То треба оцїнити высоко, бо про русиньскы дїти дотогды не выходив русиньскый дїтьскый часопис. О выдаваня такого часопису ся свого часу снажыли обчаньскы здружіня Русин і Народны новинкы і Академія русиньской културы в СР, але неуспішно. Главнов причінов того быв недостаток фінанцій на то зо штаных дотацій.

З недостатком фінанцій, респ. пізным доданём дотації теперь з Фонду про розвиток русиньской културы мусить терпіти вшыткы русиньскы обчаньскы здружіня, в тім припадї і ОЗ Колысочка – Kolíska, также в тім припадї є то шкода главно в нереґуларности ці мінімалній продукції того часопису. Так тому є того року, кедь на выдаваня Колысочкы дотеперь не пришов ани цент зо споминаного фонду а маме уж зачаток авґуста?! Также з той причіны в роцї 2018 вышли іщі лем дві чісла часопису Колысочка, нажаль і шкоду про Русинів і їх потомків. Так то не може фунґовати русиньска преса ани русиньска освіта ці култура!

А. З.  

Script logo