4. 6. 2020: 110 років од народжіня Михала Дубая

  • • Михал Дубай: Парк, олій, 1972.

    • Михал Дубай: Парк, олій, 1972.

 

Михал Дубай (Михайло Дубай, Михаилъ Дубай, Michal Dubaj) нар. ся 4. юна 1910 у Гачаві, втогдышнёго Угорьского кралёвства, теперь на теріторії Словакії, умер 4. октобра 1993 у Пряшові на Словакії. Быв малярём, педаґоґом і културным діятелём в Пряшівскій области.

М. Дубай дїтячі рокы пережыв у русиньскых селах на северовыходї Словакії, освіту здобыв на Підкарпатьскій Руси, у російскоязычній ґімназії в Мукачові (1929), потім встпив на Універзіту Я. А. Коменьского в Братїславі, де штудовав  історію і ґеоґрафію, але і малярьство. Учів історію, ґеоґрафію і малёваня на російскоязычній ґімназії в Пряшові (1939 – 1948) і быв редактором збіркы з бадань історії і културы Русинів „Образованіє – Сборникъ поучительныхъ статей‟ (1942). По 2. світовій войнї быв іншпектором в Комісії („Рефератї‟) україньскых школ Пряшівской области (1948 – 1949) і крайского веджіня середнёй освіты выходной Словакії (1949 – 1952). Поступно прияв україньску орьєнтацію, довгый час быв членом выконной рады „Культурного союзу українських трудящих‟, робив як головный редактор (1964 – 1975) секції україньской літературы Словацького педаґоґічного выдавательства в Пряшові.

Почас цїлого свого жывота М. Дубай занимав ся малёванём. Векшына ёго робот у штилї кубізму мала обсяг повязаный з темами і країнами родной русиньской землї, як і з рееліґійнов тематіков. Найзнамішы ёго полотна у тых жанрах є Смерекы (1939) і Христос (1940). М. Дубай зограв тыж актівну роль у пропаґованю русиньского уменя. Ёго роботы домінмовали на першій выставцї русиньского малярьства в Пряшові (1940), а по 2. світовій войнї малярь брав актівну участь у заложіню „Музею української культури‟ у Свіднику.

Павел Роберт МАҐОЧІЙ „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів“ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа, Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2010, с. 198, переклад із україньского языкаА. З.

Script logo