4. 4. 2018: Нова фотоґрафічна публікація о Підкарпатьскій Руси

Общество приятелїв Підкарпатьской Руси (Spolek přátel Podkarpatské Rusi) із Чеськой републікы приходить в тых днях перед чітателїв зо своёв новов фотоґрафічнов публікаціёв писанов по чеськы.

 

Новотов меджі публікаціями орґанізації є книжка під назвов Душы країны і людей. Фотоґрафії з Підкарпатьской Руси (Duše krajiny i lidí. Fotografie z Podkarpatské Rusi), котрой автором є родак із Підкарпатя Рудолф Штурса. Книжка обсягує чорнобілы фотоґрафії із 60-ых років і фаребны фотоґрафії із 90-ых років ХХ. стороча. Штурса, автор жыючій в Бырнї, ся до свого родиска часто вертав як професіоналный фотоґраф. Частёв книжкы є і розсяглый розговор з фотоґрафом, котрый зробив Томаш Пілат, не хыбує спредслово ку єдній із Штурсовых выставок, од ёго приятеля Яроміра Томечкы.

 

Рудолф Штурса ся народив 24-го юла 1927-го року селї Воловоє на Підкарпатьскій Руси. Штурсову фотоґрафічну творчость овпливнили такы фотоґрафы як Ян Лаушман, Їжі Єнічек, но головно фотоґраф браный за основателя модерной фотожурналістікы Генрі Картіер-Брессон. Як єден із першых чеськых фотоґрафів зачав фотоґрафовати на кінфілм, і то якраз подля прикладу Картіе-Брессона. Овпливнив го і писатель Яромір Томечек, ёго прозы описують Підкарпатьску Русь, теріторію, де ся Штурса народив і де ся формовали ёго естетічны чутя.

 

Штурса творить якусь память своёй добы. Іншпірують го нелем емоціоналны або візуалны зажыткы, але і явы, котры ся видять быти на першый погляд неінтересны. Ёго образовы документы харектерізує інтуітівный смысел про вытварну ефектность чорнобілой фотоґрафії.

 

Нова публікація має 104 сторінок і обїднати собі єй мож на адресї: Společnost přátel podkarpatské Rusi, Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2) або на імейловій адресі j.v.havel@seznam.cz. Книжка буде доступна і в класічній дістрібуції в книгарнях.

 

П. М.

Script logo