4. 10. 2020: Hа єднім містї найдете вшыткы актуалны рештрікції Уряду верейного здраводництва СР в одношіню ку КОВІД-19

Naposledy aktualizované: 30. september 2020.

Informácie uvedené na tejto stránke neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušného opatrenia, ktoré nájdete na Úradná tabuľa.
V texte sú uvedené zmeny platné na celoštátnej úrovni. Opatrenia vydané regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva platné nad rámec celoplošných opatrení je možné nájsť na stránkach jednotlivých RÚVZ*.
*Vysvetlenie: Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydáva opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov s platnosťou pre celé územie Slovenska. Vývoj v jednotlivých regiónoch podrobne sledujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). Ak sa epidemiologická situácia na lokálnej úrovni vyvíja nepriaznivo (resp. sa tamojší COVID semafor prepne na červenú farbu), príslušný RÚVZ môže celoštátne opatrenia doplniť o ďalšie, prísnejšie podmienky. Pre daný región teda platia prísnejšie nastavené pravidlá určené regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
Pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva. Nosenie rúšok patrí k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické opatrenia doma, v exteriéri i na pracovisku. Ochorenie COVID-19 môže prenášať i človek, ktorý nemá príznaky. Užitočné informácie nájdete na webe www.korona.gov.sk a v priečinku COVID-19 na webe ÚVZ SR. Štatistiku k aktuálnemu výskytu ochorenia COVID-19 nájdete tu. Štatistiky o výskyte ochorenia COVID-19 vo svete nájdete tu a tu.

Čítať celý článok...

 

 

Script logo