4. 10. 2018: Шмарена рукавіця

Слова, котры повів міністер загранічных дїл Україны Павло Клімкін, є штось, што сьме ту дотеперь не мали. Великость ёго выражіня не є в довжцї, а в тім, же є то першый раз.

Міністер Клімкін в повязаню із сітуаціёв на Закарпатю повів, же в тій области жыють і Русины. Подля ёго думок кажда народность, котра жыє в тім реґіоні, выжадує окремый приступ і рїшіня своїх проблемів. Слово Русин нашло ся в цілій ёго выповідї якбы лем так, меджі рядками. Коло Мадярів і Румунів, коло гляданя рїшінь сітуації в области, кедже Києв, што потверджує і в остатнїх днях, політіку Орбана в Закарпатьскій области видить лем небарз рад.

Мож бы было повісти, же што на тім, же десь там раз спомяне і Русинів. Но покля смотриме на україньску політіку на фонї цїлой єй історії, од выникнутя державы у 1991-ім роцї, потім бы сьме могли парафразовати прославленый выслов Армстронґа: Малый крок про чоловіка, великый скок про Русинів. Чом? Павло Клімкін є історічно першым членом владного кабінету, котрый у своїй функціїі штось таке зробив,  кедь повів, же в Закарпатьскій области Русины суть. На такы слова не мож собі спомянути властно у никого іншого, жадных міністрів, презідентів, премєрів. Скоріше бы сьме могли спомянути на протирусиньскы высловы дакотрых представителїв, включно „прозападной демократкы“ Юлії Тимошенко. Клімкін є першов ластівков, котра ярь не робить, но мінімално подля того, де і як пташок летить, можеме судити, жебы ярь могла уж і прийти.

Робити собі великы надії, же ся скоро дашто може порушати, кедь знаме, яков тота держава є, бы было якбач утопістічне. Но на другім боцї, кедь маме схосновати шпортову термінолоґію, Клімкін, ці то хотів або ніт, шмарив до рінґу рукавіцю. І тоту рукавіцю теперь треба піндяти.

Клімкіновы высловы не могли прийти в лїпшый час, як перед засїданём Світовой рады Русинів, котре одбыло ся у Вуковарї остатній вікенд. Думам, же якраз тоты свіжы новости малы быти обговорены представителями світового русиньского руху і зо засїданя рады мав іти сіґнал піднятой рукавіцї. Значіть, офіціална реакція, адресована Клімкінови, де бы ся му пояснило: Точно так, пане міністре, сьме в Закарпатьскій области, выжадуєме єднако, як і іншы меншыны, окремый приступ, окреме рїшіня своїх проблемів і зачаток того є узнаня нашой народности, бо Україна є єдина держава, котра сперать нам у нашых правах.

Но з офіціалных інформацій, котры подав на сайтї Фенікс Слово член Світовой рады Русинів за Україну Микола Бобинець, мож відїти, же Русины споминану рукавіцю не підняли. Чом? Но якбач требало рїшыти важнїшы дїла. Так ся дізнаме, же знова лем піде якесь писмо, жебы народность Русин была у списованю населїня у 2020-ім роцї на Українї, покля даяке списованя буде і не одложыть ся то як все. Або же хочеме будовати памятникы Духновіча, што є шумне, лем не знам, ці тото дїло, котре має рїшыти Світова рада Русинів, припадно, же треба выдати алманах, што є так само шумне, але знова, ці то дїло рады? На другім боцї абсолутно першым дїлом, котре требало рїшыти, кедьже є написана як перше з чіслом єдна, было зохаблїня права быти представителём у Світовім конґресї Русинів за Україну Краёвому обществу підкарпатьскых Русинів. Ці тото досправды дїло, котре є найосновнїше, і котре вырїшыть пробемы Русинів?

Без того, жебы єм ся знова пущав до великой крітікы немогучости конґресу, лем сконштатую, же засїданя не зареаґовало на найважнїше дїло, котрым были высловы Клімкіна і знова ся стрїча прогайдакала на парціалны, аж смішны проблемы. Най ся нихто не гнївать, або най ся і гнївать, але досправды є то так. Кебы не вышло зо засїданя ніч, лем єдно писмо Клікмінови, зробило бы то омного веце.

Не думам собі, же Клімкін, покля на то не буде воля векша і шырша, може сам із своёй позіції дашто велике змінити односно Русинів. Но мінімално дав сіґнал, же з ним мож діскутовати, і жебы ся через нёго може тота векша і шырша підпора дала зачати реално глядати. Непіднятя шмареной рукавіцї, несхоснованя принагоды, нас може діскваліфіковати із будьякых діскусій на далшый довгый час. І буде то лем наша хыба. Усвідомте собі то, честованы членове рады.

(Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm. Жрідло фотоґрафії: Wikipedia.)

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм

Script logo