4. 10. 2018: Лайчак навщівить Україну, стрїтить ся і з Порошенком

(Позн. ред. А. Кузмяковой: „Ці собі притім спомяне на родну Орябину і Русинів?‟)

Мірослав Лайчак буде з найвысшыма україньскыма предствителями говорити о вопросах реформных кроків Україны і підпорї Словацькой републікы в єй европсках ашпіраціях. Шеф словацькой діпломації М. Лайчак навщівить Україну 4 і 5. окробра 2018. В Києві буде роковати із резортным колеґом Павлом Клімкіном. Прийме го і презідент Петро Порошенко і председа парламенту Андрій Парубій. Інформовав о тім пресовый одбор Міністерства загранічных дїл і европскых вопросів СР.

Лайчак буде ся занимати і проблематіков Орґанізації про безпечность і сполупрацу в Европі (ОБСЕ), котрій буде Словацька републіка председати од 1. януара 2019. Єднов з главных тем почас словацького председницьтва в ОБСЕ має быти конфлікт на теріторії Україны. Почас навщівы міністер ся стрїтить і з представителями словацькой Діґіталной коаліції. Будуть ся прімарно занимати вопросом недостатку робочой силы на Словакії в области інформачных і комунікачных технолоґій. Міністер Лайчак передасть двом україньскым мімовладным орґанізації цертіфікаты гуманітерной помочі в цїлковій сумі 65 тісяч евр. Планує міністер навщівити і місто Харків на выходї Україны, де ся стрїтить з реґіоналныма і містныма політічныма представителями, як і подникателями.

Робоча навщіва Україны буде, подля споминаного пресовогом одбору, першов білатералнов загранічнов дорогов міністра по скінчіню ёго діятельства у функції председы 72. Валного згромаждїня ОСН.

Жрідло: Бранїслав ВАЦЛАВ / Аktuality.sk

Script logo