4. 1. 2019: Музей в Зындрановій запертый в 2019 році?

На своім фейсбуковым сайті Рада Товариства для Розвитку Музею Лемківской Культуры в Зындрановій заявила 26. грудня/децембра 2018 рока, што од 1. січня/януара 2019 рока Музей Лемківской Культуры в Зындрановій буде запертый для одвиджаючых. Інформацию пошырюют што раз то наступны медиі в Польщы.

Свою заяву Рада Товариства заанонсувала по оголошыню Міністерством Внутрішніх Справ і Адміністрациі листы орґанізаций і проєктів, якым признана была дотация на 2019 рік на реалізацию задач, котрых цілю являт ся охорона, підтриманя і розвиток культуровой достоменности нацийональных і етнічных меншын та підтриманя і розвиток реґіонального (кашебского на даний момент) языка. Міністерияльна листа датувана єст на 14. грудня/децембра 2018 р., а оголошена была вчас посліднього засіданя Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын (СКУтНіЕМ), якє одбыло ся в Варшаві 19. грудня/децембра 2018 рока.

Конкурсы Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрациі для меншын розділены сут на штырі катеґориі і тырвают уж од початку рока попереджаючого тот, в котрым мат быти реалізувана задача. Найскорше, бо уж в лютым/фебруарі 2018 р., треба было складати інвестицийны внескы, в серпни/авґусті такы, якы служат спераню істнуваня самых орґанізаций од адміністрацийно-формальной стороны і текучой діяльности (тзв. підметовы внескы), аж найпізнійше – в вересни/септембрі – орґанізациі складали внескы на конкретну ціль (тот мішок розділеный єст на дві части, з котрых єдна то специяльно выділена на «медиі», а друга обнимат решту цільовых задач). По выполніню формальных аспектів, міністерияльны урядникы зачынают роботу над вшыткыма внесками, представляючы іх фінально ґрантовій комісиі, в склад котрой входят незалежны експерты меншыновой стороны СКУтНіЕМ і працівникы МВСіА.

То, як раз, до членів ґрантовой комісиі, а предовшыткым незалежных експертів меншыновой стороны, мат жаль Рада Товариства для Розвитку Музею Лемківской Культуры в Зындрановій за тото, же не достерігают потенциялу музею і потребы підпорити дальше фунґуваня і розвиток діяльности Музею Лемківской Культуры в Зындрановій. Рада Товариства, як пише в заяві, зложыла внесок на 53.000 злотых, але признаных было 33.000 злотых, што значыт, же орґанізация отримала докладні тілько само, што і в рамках дотациі на 2018 рік, а тото – як чытаме дальше – не старчыт того рока на забезпечыня обслугы туристичного руху і ведіня текучой діяльности Музею Лемківской Культуры в Зындрановій з бібліотеком і архівом.

В выповіди для ряшівского выданя Ґазеты Выборчой ведучый Рады Товариства, Богдан Ґоч, бесідує, што «МВСіА на єдно- або дводньовы акциі дає парудесят, аж і парусот тисячів злотых…» [найбільшым бенефіциєнтом в рамках лемківской пулі єст украіньска (!) орґанізация Об’єднання Лемків, котра отримала на тридньову ватру в Ждыни 150.000 злотых – ред.], звідуючы дальше: «…цілорічна діяльніст музею і бібліотекы мат ся завершыти в сумі 33 тис. злотых?».

Рада Товариства для Розвитку Музею Лемківской Культуры заявлят, же не підпише умовы в рамках того ґранту, а музей аж до одкликаня буде запертый для одвиджаючых. За даныма, котры мож найти на сайтах Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі, Товариство для Розвитку Музею Лемківской Культуры в Зындрановій достало на 2018 рік квоту 80.500 злотых, а на текучый 2019 рік плянувана признана підпора МВСіА єст і так высша о ок. 7%, даючы суму 86.500 злотых. Єст тіж бенефіциєнтом другых ґрантовых конкурсів, м.ін. з Міністерства Культуры і Народового Дідицтва та отримує підпору локальных самоурядів на поєдны подіі.

Влонишньой осени зындранівскій музей святкувал своє 50-літя од моменту основаня. На жаль, не встиг го одсвяткувати його основатель, Федор Ґоч, якій вмер 5. червця/юнія 2018 р.

Демко ТРОХАНОВСКЫЙ, ЛЕМ.ФМ

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo