31. 8. 2021: Проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць септембер 2021

3-го септембра 2021

І мудріяш домудрує (Велика сцена, 19.00 год.,)

„З дурных людей не треба ся высмівати, треба выхосновати їх слабости.“ Ґлумов знать, як здобыти собі поставлїня. Днесь є важным досягнути го посередництвом тых справных людей. Ґротескова історія о хамтивости і компліментах, в котрій молодый Ґлумов рихтує ся карьєрно поступити з выбрушеным, богатым языком і софістікованыма бісїдами. По стопятьдесятёх роках є пєса Александра Николаєвіча Островского іщі все актуална і зображує днешнїй способ комунікації тых „найвысшых“, де тоты „малы“ знають то добрї выхосновати.

8-го септембра 2021

На ревізію (Велика сцена, 19.00 год.,)

Остра сатірічна комедія о жывотї і роботї сільского старосты і о тім, як рїшыв проблемы сільскых людей. В пєсі найдете достаток гумору і музикы, як і выпитой водкы і глубокого значіня. Пєса є приступна молодежи од 16 років.

15-го септембра 2021

Детектор лжи (Велика сцена, 19.00 год.,)

Повісте собі, же о манжелстві знате вшытко? Досправды то так є? Або… може о манжелстві не знаме абсолутно ніч? І манжелство може быти єдна велика незнама… А притім прекрасна комедія! Находиме ся в обывачцї єдного класічного панелакового квартелю. Панї Надежда не знать найти одповідь на вопрос: Де мій муж Боріс скрыв выплату? І так собі на поміч закличе домів гіпнотізера. Має пояснити справы, котры суть на першый погляд баналны. А пізнїше і фаталны. Бо уж по хвілї знайде ся меджі небом і землёв. Лїпше повіджено – посеред таємніць тридцятьрічного манжелского одношіня. Тадь хто бы ся сперав покушіню спознати істинну правду і скрыты світы свого цїложывотного партнера? Нихто. І втогды ся іщі лем почнуть дїла! Минулость шокує нашых героїв, метать їх до неочекованых сітуацій. Но публіка ся барз файнї бавить! Та ці то в жывотї аж таке вітязтво? Дізнати ся о нашых близкых досправды вшытко? Тверду правду? Як скінчіть тота сеанса несподїванок? Подарить ся загасити тот ґротесковый пожар манжелскых боїв? Буде годен в многім простодушный гіпнотізер втечі із пазурів манжелского абсурду? Так лож, як і туга одкрыти правду, єдно і друге може быти про нас солодков наркотіков, котра ся за секунду змінить на смертну отрову. Успішній комедії зо сучасности домінують брілантны акторьскы выконаня протаґоністів русиньского театру. Суть поставлены на текстовій і сітуачній перемінливости. На бавлїню ся. На дінаміцї акторьской кооперації, іскривости словных несподїванок. Значіть! Театралный вечур повный доброй забавы, усміху, котрый вам з часу на час замерзне на ротї, сміху і радостного чутя ся може зачати!

22-го септембра 2021

Ани мак (Велика сцена, 19.00 год.,)

Зуна, іншпірована геройков із роману Франтїшка Швантнера під назвов Невіста полонин, боює із стереотіпами одношіня чоловіка 21-го столїтя ку природї. Як змінили ся односины чоловіка і природы, і як овпливнила ґлобалізація наше (нелем) енвіроменталне оточіня? Вкаже му путь вонка із цїлый час прискорюючого ся і неутримательного колобігу? Лиця нам освітлює світло екрану і природа нам чезне перед очами. Забываме на то, же якраз она є нашов частёв. Ці конзум є правилна путь? Є профіт основнїшый як охрана нашой природы? Жывота? Мате обще час… жыти ту?

29-го септембра 2021

Домашнє гнїздо (Велика сцена, 19.00 год.,)

Комедія о нас і дсїлах, котры нас роблять тым, кым сьме: нашых родічах, нашых любвах, нашых несповненых снах і о тых, котры наповнили ся, хоць сьме ани не надїяли ся на тото, о надії – бо будьяк кліше і спрофанована є, все вмерать послїдня, ці ся нам то любить, ці нїт. Комедія нелем о Русинах і Выходї, а о каждім (і про каждого), хто колись мусив вернути ся домів, хто колись з дому хотїв втечі, хто даколи у своїм жывотї холем на даякый час став частёв даякого домова і взяв на себе дакотру роль: родіча, дїтины, сородника, мужа…


 

Выступлїня ТАД мімо Пряшів

4-го септембра 2021

Домашнє гнїздо (Културный дім Тополя, 16.00 год.)

5-го септембра 2021

Зістали за дураків (Културный дім Вальківці, 14.00 год.)

Україньскый комедіоґраф Марко Лукич Кропивницькый представлює ся в Театрї Александра Духновіча далшов комедіёв. 12 дівок на оддаваня, но жаден жених, холем не на першый погляд. Богатый млинарь Кукса і ёго сусїд, коваль Дранко, суть безнадїйны в гляданю богатого мужа про своє велике потомство, но не знають, же жены ся о себе знають постарати самы, і поміч од отців їм нияк не треба.

10-го септембра 2021

Пісковиско (Мартін, фестівал, 16.00 і 22.30 год.)

Коли доростаме? І што то властно дорослость є? І є властно жадана в добі гіперреаліты, коли уж не мож точно повісти, што є досправдове і што фіктівне? Коли перебераме одповідность за властны чіны? Докажеме дати явно знати свої чувства? Тужыме іщі по тырвалых односинах? Не сьме і в дорослости все дїтми і в дїтинстві дорослыма? Суть ВІН і ОНА іщі досправдовы, або то вже лем знакы у віртуалнім світї? Найлїпша пєса (гра) 21-го столїтя про двох акторів (грачів).

12-го септембра 2021

Зістали за дураків (Културный дім Снаків, 15.00 год.)

18-го септембра 2021

Фараоны (Културный дім Біловежа)

Фунґованя колхозу, в котрім панують класічны стереотіпы о дїліню роботы на хлопску і женьску, нарушыть єдного рана вість і вычеряню позіцій. Там, де стояли хлопи, будуть жены і навспак. Што ся стане, кедь хлопи – функціонарї, нараз будуть женами, котры ся старають о обыстя? Комедія Фараоны приносить гуморну і выдарену моделову сітуацію на тему перевернутя сполоченьскых роль.

19-го септембра 2021

Фараоны (Културный дім Циґла)

25-го септембра 2021

Зістали за дураків (Културный дім Баєрівцї)

26-го септембра 2021

Зістали за дураків (Културный дім Репеїв, 14.00 год.)

Звертаме вашу увагу, же проґрам може быти зміненый на основі епідемічных условій і наряджінь.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, ґрафічна і языкова управа: ред. АРК в СР.

 

Script logo