31. 8. 2018: Матуры 2019: коли матура з лемківского языка?

То уж остатні дни вакаций. З початком вересня/септембра школярі вернут в порогы своіх шкіл. Част піде до них перший раз, част буде продолжала едукацию в своіх школах. В Польщы, вєдно з проведеныма змінами в шкільництві, для части молодежы будут новы обставины. Без змін остає клясичний матуральний еґзамін для учеників середніх шкіл, завершаючий іх едукацию на шкільным етапі. З початком нового шкільного рока знаны сут уж даты наступных матур.

Ученикы вернут до шкіл уж в найблизший понедільок, 3. вересня/септембра. Буде то лем привитаня нового шкільного рока 2018/19. Реальна наука зачне ся од слідуючого дня, коли то перший раз пройдут лекциі. Не ікакше буде з лекциями лемківского языка, якы постепенно проходити будут в декотрых основных і середніх школах на Лемковині. Лемківского языка буде мож вчыти ся тіж в другых пунктах, якы орґанізуваны сут поза шкільныма годинами, напримір – на чужыні.

Про деяку ґрупу лемківскых школярів зачынаючий ся новий шкільний рік буде часом систематичной наукы, котра провірена буде на матурі в маю 2019 р. Ученикы, якы вчат ся лемківского языка, мают змогу слідом попередніх років здавати на еґзаміні дозрілости і лемківскій язык. Центральна Еґзамінацийна Комісия оголосила уж дату поєдных матуральных еґзамінів, якы проходити будут од 6. до 25. мая 2019 р.

Матуру з лемківского языка на основным рівни написати мож буде 22. мая 2019 рока. В тот же ден буде мож приступити до матуры з лемківского на розшыреным рівни. Матуристы мусят задеклярувати, ци хотят, а і на якым рівни здавати лемківскій язык. В поданым ґрафіку будучых матур видно і можніст здавати лемківскій язык в бесідуваній формі. Того рода еґзаміны можут быти вызначены помедже 6.-25. мая (окрем 12. і 19. мая). Дату поєдного устного еґзаміну вызначают ведучы шкільных еґзамінацийных ґруп.

Результаты найблизшых матур будут оголошены 4. липця/юлия 2019 р.

Севериян КОСОВСКЫЙ, жрідло: лем.фм.

Script logo