31. 8. 2016: Прокуратура буде рїшыти ганоблїня русиньского народа

Дня 30-го авґуста 2016-го року подав на Ґенералну прокуратуру Словацькой републікы в Братїславі оголошіня о переступлїню закона Мілан Піліп, член Выбору про народностны меншыны і етнічны ґрупы за русиньску народностну меншыну, котрый є моментално і председом Округлого стола Русинів Словеньска. Оголошіня дотулять ся конференції, котра проходила 8-го аж 9-го апріля 2016-го року в Словацькім народнім музею – Музею україньской културы в Свіднику.

Піліп подав оголошіня о переступлїню закона на незнамого переступника. Но вєдно з тым загнав і писмо ґенералному директорови Словацького народного музея Вікторови Ясанёви, в котрім жадать одкликаня директора Словавького народного музея – Музея україньской културы в Свіднику. Ясань ся вже скорїше од резултатів конференції, якы не суть в згодї з меншыновов політіков Словацькой републікы і Словацького народного музея, діштанцовав.

Ганоблїня народа

Переступлїня закона в публікованых заключінях конференції Піліп видить наприклад в тім, же подля пункту 5 конференчых заключінь, каждый жытель (нелем) Словацькой републікы, котрый ся свободно приголосить ку русиньскій народности, або ся поважує за члена русиньского народа, допущать ся сепаратізму односно Україны, і допущать ся „дестабілізації україньского народа і державы Україна.“ Хоснованя назвы Русин є за тыма заключінями лем історічнов назвов, „каждый Русин має быти властно Україньцём,“ пише Піліп.

„Зачіть, пункт 5 заключінь означує каждого жытеля, котрый ся поважує за члена русиньской народности незалежной од україньской, за сепаратісту і дестабілізатора, чім ся властно ганобить русиньска народность. Русин, як член русиньской народности незалежной од народности україньской, то значіть сепаратіста і дестабілізатор,“ пише в оголошіню о переступлїню закона Піліп.

„Так публікованы формулації мають выкликати у каждого жытеля русиньской народности чутя вины і ганьбы за свою приналежность. Такым діянём на жытелїв їх нелемже ганобить, але підтримує ся однародньованя, котре є Конштітуціов Словацькой републікы заказане.“

Піліп звертать увагу на чуджу міць

Піліп звертать увагу прокуратуры на чуджу міць, котра може брати участь на переступлїню законів Словацькой републікы. Цітує пункт 7 заключінь конференції: „Дезінтеґрація україньского етнічного языкового і єтнічного народного простору, котру мож слїдовати в остатнїх двох десятьлїтях в рамках западной україньской етнічной теріторії, свідчіть о недостаточній ефектівности україньской наукы і україньской державы.“

Подля думок Піліпа тот пункт прямо признавать, же україньска держава бы мала веце діяти на теріторії іншых держав, в тім чіслї на теріторії Словацькой републікы. „Пункт ч. 7 заключінь конференції говорить о діяню україньской державы мімо своёй теріторії, і є барз правдободобне, же ку переступлїню закона односно ганоблїня народа дошло і доходить у связі з чуджов моцёв,“ пише Піліп в оголошіню.

До відомости далшым

Піліп подав оголошіня як пріватна особа. Каждый жытель має право, а докінця обовязок, подати на прокуратуру таке оголошіня, покля знать о даякім переступлїню закона.

До відома Мілан Піліп загнав спомянуты матеріалы Еріці Юріновій, председнічцї Выбору Народной рады Словацькой републікы про людьскы права і народностны меншыны, Канцеларії публічного охранцю прав (омбудсман), Міністерству загранічных справ Словацькой републікы і Міністерству културы Словацькой републікы.

П. М.

Script logo