31. 5. 2021: Офіціалный брітьскый модел говорить, же 60 аж 70 % хворых і жертв, у третїй волнї будуть люде заочкованы

(greatgameindia.com) – Podľa projekcií poprednej modelačnej agentúry Veľkej Británie budú na vrchole nadchádzajúcej tretej vlny pandémie počas jesene a zimy 2021 tvoriť plne zaočkovaní ľudia 60 až 70% chorých, vrátane úmrtí.

Štúdia ďalej naznačuje, že obnovenému nárastu hospitalizácií a úmrtí nebudú dominovať neočkovaní, ale práve tí, ktorí dostali dve dávky vakcíny.

Vedci modelovali ďalší vývoj pandémie v Británii

Toto modelovanie bolo predstavené najvyššiemu vedeckému poradnému orgánu Spojeného kráľovstva SAGE jednou z jeho podskupín, Operatívnou vedeckou skupinou pandemickej chrípky pre modelovanie (SPI-M-O).

Tento výbor akademikov vykonával modelovanie počas pandémie a sledoval, aký dopad bude mať vakcinácia na počty hospitalitácií, infekcií a úmrtí.

Jeho zistenia naznačujú, že tretia vlna je nevyhnutná, no veľkosť špičky prípadov závisí od účinnosti vakcín, rýchlosti uvoľňovania obmedzení a vplyvu nových variantov na prenos a chorobnosť.

Ako ďalej uvádza:

„Udržanie veľkého zníženia prenosu pri takých opatreniach, aké sú podnikané po 4. kroku [plánov Anglicka na odstránenie všetkých obmedzení z 21. júna], takmer určite zníži veľkosť následného obnovenia.

Teno najnovší model toto zistenie podporuje, keďže slabšie dodržiavanie základných opatrení a následný zvýšený prenos by mohli viesť k vrcholu podobnému veľkosťou tomu, aký sme videli v januári 2021.“

Štúdia sa zaoberá celým radom možností, ktoré od Covidu môžeme očakávať, keď s príchodom leta uvoľňujeme obmedzenia.

Berie do úvahy celý rad rôznych zdrojov, vrátaner modelovania od Warwickej univerzity, Imperial College Londýn a Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny.

„Scenáre s malým znížením prenosu po 4. kroku [úplné uvoľnenie opatrení, plánované v Anglicku na jún], alebo s pesimistickými, no možnými predpokladmi o účinnosti vakcíny, môžu viesť k obnoveniu počtu hospitalizácií v miere podobnej januáru 2021.

„Tomuto opätovnému nárastu počtu hospitalizácií a úmrtí dominujú tí, ktorí dostali dve dávky vakcíny a budú tvoriť v prípade hospitalizácií 60%, v prípade úmrtí 70% vlny.

Toto sa dá pripísať vysokým mieram zaočkovania v najrizikovejších vekových skupinách, takže zlyhania imunizácie idú na vrub skôr vážným ochoreniam než nezaočkovaným jednotlivcom.“

Výsledky hlavného scenára Warwického modelu (na úvodnom obrázku článku), ukazujú v priebehu času vek a vakcinačný status tých, ktorí boli prijatí do nemocnce (vľavo), alebo zomierajúcich (vpravo).

Horné diagramy sú absolútne čísla, dolné sú percentuálne podiely.

Panika medzi „overovateľmi faktov“

Len čo bol model zverejnený, overovači faktov sa ho pokúsili postaviť do správneho svetla a bagatelizovať fakt, že tretej vlne bude dominovať 60 – 70% tých, ktorí dostali dve dávky vakcíny.

Toto je verdikt Grace Rahmanovej z Full Fact:

„Modelovanie naznačuje, že keď nastane tretia vlna, bude k hospitalizáciám a úmrtiam dochádzať zväčša u tých, ktorí boli zaočkovaní. Je to preto, lebo dovtedy bude zaočkovaných veľa zraniteľných ľudí, nie preto, že im škodí vakcína.“

A napriek tomu overovači faktov trvajú na tom, že vakcíny nemajú s treťou vlnou nič spoločné.

Záver

Ako si tieto dáta interpretovať? Chránia teda vakcíny pred ochorením a úmrtím na COVID-19 alebo nie? Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Scenár č.1: Ak by vo Veľkej Británii bolo zaočkovaných povedzme 65% populácie a pomer očkovaných medzi chorými by bol 60-70%, potom by očkovanie nemalo žiadny vplyv, lebo pomer očkovaných medzi chorými a pomer očkovaných v populácii by bol približne rovnaký.

Scenár č.2: Ak by bolo zaočkovaných povedzme 90% populácie a pomer očkovaných medzi chorými by bol 60-70%, potom by očkovanie aspoň sčasti fungovalo, lebo pomer očkovaných medzi chorými by bol menší ako pomer očkovaných v populácii.

Scenár č.3: Ak by bolo zaočkovaných povedzme len 40% populácie a pomer očkovaných medzi chorými by bol 60-70%, potom by očkovanie doslova škodilo, nakoľko pomer očkovaných medzi chorými by bol vyšší ako pomer očkovaných v populácii.

Podľa článku v denníku The Guardian je predpoklad, že koncom leta bude vo Veľkej Británii plne zaočkovaných 75% populácie.

Čo to teda znamená?

Keďže odhadovaný pomer zaočkovaných v populácii (75%) je len o trošku viac ako pomer očkovaných z celkového počtu chorých (60-70%), tak to znamená, že očkovanie chráni iba zanedbateľne.

Samozrejme, toto je len vládny model, čiže odhad. Ten však nebral do úvahy možné dlhodobé následky očkovania, ako sú napríklad patogénny priming, syndróm ADE (zosilnenie imunitnej reakcie založenej na protilátkach), autoimunitné ochorenia či neurologické problémy u zaočkovaných ľudí.

Zdroje: greatgameindia.comwww.gov.uktheguardian.com, spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

 

Script logo