31. 5. 2021: Недожытых 85 років історіка і културного діятеля у Сербії і Мадярьску – МІРОНА ЖІРОША

Мірон Жірош (Мирон Жирош, Miron Zsíros) нар. 1. 6. 1936 у Руськім Керестурї у втогдышнїй Югославії, теперь на теріторії Сербії, умер 29. 11. 2016 і похованый быв 2. 12. 2016 у Мучоню, русиньскім селї в Мадярьску. Быв педаґоґом, преавником, журналістом, автором радіорелацій і історіком войводиньскых Русинів.

М. Жірош закінчів педаґоґічну школу в м. Саамбор (1953), Высшу школу школьской адміністрації в Новім Садї (1961) і правницьку факулту в Белеградї (1969). Учів у дакількох школах у Войводинї, быв правным козултантом і директором (1962 – 1965) польногосподарьского дружства і поднику потравинарьского промыслу „Перши май‟ у Руськім Керестурї. Потім быв журналістом (1966 – 1991) русиньского проґраму радія Новый Сад, про якый написав высше 100 релацій, присвяченых різным аспектам жывота войводиньскых Русинів, опублікованых пізнїше у зборнику „Погляд дом прешлосци‟ (1995), але тыж дакілько телевізных сценарїв зо сучасного жывота Русинів. По одходї на пензію М. Жірош перешов жыти до северного Мадярьска, недалеко русиньского села Мучонь, о котрім він написав дакілько робот , в т. ч. 1. том запланованого тритомника під назвов „Жива Горнїца‟ (1996)

М. Жірош быв успішным популарізатором Русинів, якый опубліковав много нарисів у русиньскій пресї, котры суть написаны доступным способом о минулости войводиньскых Русинів. Ёго соціолоґічно-економічны і штатістічны баданя односять ся заселїню Руського Керестура і Коцура у 18. ст. і епідемії холеры, котра была в тых містечках на зач. 19. ст. Тоты темы, а тыжм еміґрація войводиньскых Русинів за граніцї, котры высвітлены з великов кількостёв детаілів, з допроводом документів у запланованім шеститомнику „Бачванско-сримски руснаци дома и у швеце, 1745 – 1991‟ (1997 - ).

Павел Роберт Маґочій, здрой: „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів‟ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа. Ужгород: „Видавництво В. Падяка‟, 2010, с. 233, переклад з україньского языка, звыразнїня писма і выбер фотоґрафій: А. З.

Script logo