31. 5. 2019: Штатны екзамены на Інштітутї русиньского языка і културы ПУ в Пряшові

  • • Карін Мулярь (третя злїва) є першов успішнов штудентков із Україны у зложіню штатных екзаменів із русиньского языка і културы в ІРЯК ПУ у Пряшові на Словакії. Фотка: М. Павліч.

    • Карін Мулярь (третя злїва) є першов успішнов штудентков із Україны у зложіню штатных екзаменів із русиньского языка і културы в ІРЯК ПУ у Пряшові на Словакії. Фотка: М. Павліч.

Фотка є з 28. мая 2019 у книжніцї карпаторусиністікы Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты (ІРЯК ПУ) в Пряшові по успішнім зложіню штатных екзаменів із русиньского языка і літературы Карінов Мулярь з Мукачова на Українї, вєдно з членами, якы ю екзаміновали: (злїва) В. Падяк, А. Плїшкова, К. Копорова і Ю. Дудашова. К. Мулярь є першов штудентков із Україны, яка на Інштїтутї русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшошові на Словакії склала екзамены з русиньского языка і літературы.   -аз-

Script logo