31. 3. 2021: Новы студиі на Ягайлоньскым Університеті. Можливіст познаня основ лемківского языка і культуры

На Ягайлоньскым Університеті в Інституті Реліґійознавства одкрыто новый напрям студий першой ступени. To проґрам під назвом «Карпатскій реґіон: етнолінґвістика і культуровы студиі». В його рамках студенты будут мочы познати основы лемківского языка, культуру і історию.

Новы студиі на краківскым університеті мают інтердисциплинарный характер. Лучат в собі елементы языкознавства, культурознавства і реліґійознавства.

«Наш новый напрям студий выходит далеко поза традицийну схему філолоґічных студий, основом котрых єст язык і повязана з ним літературна традиция. Одходит тіж од простой схемы культурознавчых проґрамів, рыхтуючы студентів языково до поглубленого контакту з цілом ґрупом реґіональных культур. То языковы і культуровы студиі заєдно, даючы нарядя до познаваня соспільств і культур, а тіж варштатовы знаня досліджаня і розумліня проходячых в них процесів», чытаме о новых студиях на вебсайті Інституту Реліґійознавства ЯУ.

Проґрам студий закладат трилітнє вчыня словацкого і украіньского языків. Студенты мают іх знати на рівни B2+. Додатково в проґрамі є можливіст познати основы третього карпатского языка – румуньского або лемківского. Окрем того в каждым семестрі єден з предметів веденый буде по анґлицкы.

Проґрам студий є так зложеный, жебы студенты змогли як найшырше познати соспільну, культурову і реліґійну специфіку карпатского погранича, в котрым жыют ріжны ґрупы. Вчас студий особливу увагу – як інформує Інститут – давати ся буде проблематиці нацийональных, етнічных і реліґійных меншын. В рамках занять ведены будут тереновы досліджыня в карпатскым реґіоні. В выявленым уж проґрамі видно, што каждый зо студентів возме што найменьше двократно участ в такых выіздах.

Новы студиі реализуваны будут спільно через штырі інституты Ягайлоньского Університету: Східньославяньской Філолоґіі, Славяньской Філолоґіі, Реліґійознавства та Етнолоґіі і Культуровой Антрополоґіі. Партнером проґраму студий єст тіж Заклад Румуньской Філолоґіі Інституту Романьской Філолоґіі ЯУ, а тіж позаурядовы орґанізациі і інституциі культуры в державах реґіону – в Польщы, Словациі і Украіні.

Што основне, проґрам як єдиный в Польщы на тот час має в оферті модулы посвячены лемківскій культурі. Донедавна студенты мали змогу на Педаґоґічным Університеті в Кракові в рамках лемківско-русиньской філолоґіі (закрыта в 2017 р.) вывчыти професийно не лем язык, але познати і шырше культуру, традициі і лемківскє середовиско в Польщы та світі.

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фн

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

 

Script logo